EUROSTAT

Ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ελλάδα αναμένεται να φτάσει το 0,6% τον Ιούνιο, από -1,2% τον Μάιο

1 jewel time euro oikonomia eurozoni europaiki enosi

Ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ελλάδα αναμένεται να φτάσει το 0,6% τον Ιούνιο, από -1,2% τον Μάιο, σύμφωνα με μια πρώτη εκτίμηση της Eurostat για τον πληθωρισμό στην ευρωζώνη, που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα. Στην ευρωζώνη ο ετήσιος πληθωρισμός μειώθηκε στο 1,9% τον Ιούνιο, από 2% τον Μάιο.
Εξετάζοντας τις κύριες συνιστώσες του πληθωρισμού στη ζώνη του ευρώ, η ενέργεια αναμένεται να έχει το υψηλότερο ετήσιο ποσοστό τον Ιούνιο (12,5%, σε σύγκριση με 13,1% τον Μάιο), ακολουθούμενη από τα βιομηχανικά αγαθά εκτός ενέργειας (1,2%, σε σύγκριση με 0,7% τον Μάιο), τις υπηρεσίες (0,7%, σε σύγκριση με 1,1% τον Μάιο) και τα τρόφιμα, το αλκοόλ και τον καπνό (0,6%, σε σύγκριση με 0,5% τον Μάιο).
Toν υψηλότερο ετήσιο πληθωρισμό στην ευρωζώνη τον Ιούνιο κατέγραψαν η Εσθονία με 3,7% και η Λιθουανία με 3,5%.
Ο χαμηλότερος πληθωρισμός καταγράφηκε στην Πορτογαλία (-0,6%), στη Μάλτα (-0,2%) και στην Ελλάδα (0,6%).
Στη Γερμανία, τη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή οικονομία, ο πληθωρισμός έφτασε το 2,1% αυτόν τον μήνα, έναντι 1,9% στη Γαλλία, 1,3% στην Ιταλία και 2,4% στην Ισπανία.
Υπενθυμίζεται ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει θέσει ως στόχο ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη να είναι κοντά μεν, αλλά κάτω από 2%.

ΕΛ.ΣΤΑΤ.

Άνοδος 38,9% του δείκτη κύκλου εργασιών και όγκου στο λιανικό εμπόριο

2 jewel time 1576682471 woman 3040029 960 720

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τους Δείκτες Κύκλου Εργασιών και Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο, με έτος βάσης 2015=100,0 και μήνα αναφοράς τον Απρίλιο 2021, η εξέλιξη των οποίων, σύμφωνα με στοιχεία προσωρινά και διορθωμένα ως προς τον αριθμό εργάσιμων ημερών τυπικού μήνα ίσης χρονικής διάρκειας, έχει ως εξής:
Ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών κατά τον μήνα Απρίλιο 2021, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Απριλίου 2020, παρουσίασε αύξηση 38,9% και σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαρτίου 2021 αύξηση 10,1%.
Ο Γενικός Δείκτης Όγκου (κύκλος εργασιών σε σταθερές τιμές), κατά τον μήνα Απρίλιο 2021, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Απριλίου 2020, παρουσίασε αύξηση 39,3% και σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαρτίου 2021 αύξηση 8,1%.

Ο εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών, κατά τον μήνα Απρίλιο 2021, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαρτίου 2021 παρουσίασε αύξηση 2,8%.
Ο εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Όγκου, κατά τον μήνα Απρίλιο 2021, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαρτίου 2021, παρουσίασε αύξηση 2,2%.

ΕΕ: ΝΕΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΦΠΑ

Για το ηλεκτρονικό εμπόριο θα ισχύσουν από την 1η Ιουλίου

3 jewel time kaizenko techncial debt management

Οι νέοι κανόνες για τον φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) για τις διαδικτυακές αγορές θα αρχίσουν να ισχύουν από την 1η Ιουλίου, προκειμένου να εξασφαλιστούν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις και μεγαλύτερη διαφάνεια για τους καταναλωτές στην ΕΕ, τονίζει σε σημερινή ανακοίνωσή της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Η πανδημία του κορονοϊού επιτάχυνε την αλματώδη αύξηση του ηλεκτρονικού λιανικού εμπορίου και ενίσχυσε την ανάγκη μεταρρύθμισης των κανόνων, τονίζει η Επιτροπή. Οι νέοι κανόνες θα διασφαλίζουν ότι ο ΦΠΑ που οφείλεται για τις διαδικτυακές πωλήσεις καταβάλλεται στη χώρα του καταναλωτή. Επίσης, οι νέοι κανόνες θα επηρεάσουν τους διαδικτυακούς πωλητές και τις διαδικτυακές αγορές/πλατφόρμες, εντός και εκτός της ΕΕ, τους ταχυδρομικούς φορείς και τους ταχυμεταφορείς, τις τελωνειακές και φορολογικές διοικήσεις, καθώς και τους καταναλωτές.
Ειδικότερα, από την 1η Ιουλίου 2021 θα εισαχθούν ορισμένες αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο χρεώνεται ο ΦΠΑ στις διαδικτυακές πωλήσεις, είτε οι καταναλωτές αγοράζουν από εμπόρους εντός είτε εκτός της ΕΕ.
Σύμφωνα με το τρέχον σύστημα, τα εμπορεύματα, που εισάγονται στην ΕΕ και αποτιμώνται σε λιγότερο από 22 ευρώ από εταιρείες εκτός ΕΕ, απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ. Από την 1η Ιουλίου, η απαλλαγή αυτή αίρεται έτσι ώστε να χρεώνεται ΦΠΑ σε όλα τα εμπορεύματα που εισέρχονται στην ΕΕ — ακριβώς όπως και για τα εμπορεύματα που πωλούνται από επιχειρήσεις της ΕΕ.
Διάφορες μελέτες έχουν δείξει ότι γίνεται κατάχρηση της απαλλαγής ΦΠΑ, επισημαίνει η Επιτροπή, καθώς αδίστακτοι πωλητές από χώρες εκτός ΕΕ προβαίνουν σε παραπλανητική επισήμανση αποστολών εμπορευμάτων, π.χ. έξυπνων τηλεφώνων, προκειμένου να επωφεληθούν από την απαλλαγή. Το κενό αυτό επιτρέπει στις εν λόγω εταιρείες να υποσκελίσουν τους ανταγωνιστές τους στην ΕΕ και κοστίζουν στα δημόσια ταμεία της ΕΕ περίπου 7 δισ. ευρώ ετησίως σε απάτες, γεγονός που οδηγεί σε μεγαλύτερη φορολογική επιβάρυνση για τους άλλους φορολογούμενους.
Επί του παρόντος, οι πωλητές ηλεκτρονικού εμπορίου πρέπει να διαθέτουν αριθμό φορολογικού μητρώου ΦΠΑ σε κάθε κράτος μέλος στο οποίο ο κύκλος εργασιών τις υπερβαίνει ένα συγκεκριμένο συνολικό κατώτατο όριο, το οποίο διαφέρει από χώρα σε χώρα.
Από την 1η Ιουλίου, τα εν λόγω διαφορετικά κατώτατα όρια θα αντικατασταθούν από ένα κοινό ενωσιακό όριο ύψους 10.000 ευρώ, πάνω από το οποίο ο ΦΠΑ πρέπει να καταβάλλεται στο κράτος μέλος στο οποίο παραδίδονται τα εμπορεύματα.
Για να απλουστευθεί η ζωή των εν λόγω εταιρειών και να διευκολυνθούν οι πωλήσεις τις σε άλλα κράτη μέλη, οι διαδικτυακοί πωλητές μπορούν πλέον να εγγραφούν σε μια ηλεκτρονική πύλη, την “One Stop Shop”, όπου μπορούν να εκπληρώσουν τις τις υποχρεώσεις τις όσον αφορά τον ΦΠΑ για τις πωλήσεις τις σε ολόκληρη την ΕΕ. Αυτό το όριο των 10.000 ευρώ εφαρμόζεται ήδη για ηλεκτρονικές υπηρεσίες που πωλούνται διαδικτυακά από το 2019.
Αντί να αγωνίζονται να συμμορφωθούν με περίπλοκες διαδικασίες σε τις χώρες, μπορούν να εγγραφούν στο δικό τις κράτος μέλος και στη δική του γλώσσα. Μόλις εγγραφεί, ο διαδικτυακός λιανοπωλητής μπορεί να κοινοποιήσει και να καταβάλει ΦΠΑ στην ηλεκτρονική πύλη “One Stop Shop” για τις τις πωλήσεις του στην ΕΕ μέσω τριμηνιαίας δήλωσης. Η πύλη αυτή θα φροντίζει για τη διαβίβαση του ΦΠΑ στο αντίστοιχο κράτος μέλος.
Στο ίδιο πνεύμα, η καθιέρωση τις πύλης “One Stop Shop” για πωλητές εκτός ΕΕ θα τις επιτρέπει να εγγραφούν εύκολα στα μητρώα ΦΠΑ στην ΕΕ και θα διασφαλίζει ότι το ορθό ποσό του ΦΠΑ διοχετεύεται στο κράτος μέλος στο οποίο οφείλεται τελικά. Για τις καταναλωτές, αυτό σημαίνει πολύ μεγαλύτερη διαφάνεια: ο ΦΠΑ θα πρέπει να αποτελεί μέρος τις τιμής που καταβάλλουν στον πωλητή. Τις, δεν θα υπάρχουν πλέον προσκλήσεις από τις τελωνειακές υπηρεσίες ή τις υπηρεσίες ταχυμεταφορών που ζητούν πρόσθετη πληρωμή όταν τα εμπορεύματα φθάνουν στη χώρα του καταναλωτή, διότι ο ΦΠΑ θα έχει ήδη καταβληθεί.
Η Επιτροπή τονίζει ότι τις μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων εκτός τις ΕΕ, έχουν ήδη εγγραφεί στην πύλη “One Stop Shop”, συμπεριλαμβανομένων των μεγαλύτερων παγκόσμιων διαδικτυακών αγορών.
Αξίζει να σημειωθεί ότι παρόμοια πύλη “One Stop Shop” για τον ΦΠΑ λειτουργεί ήδη με επιτυχία από το 2015 για τις διασυνοριακές πωλήσεις ηλεκτρονικών υπηρεσιών.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

Πάμε για παράταση
Μόλις ένας στους επτά έχει υποβάλει έως τώρα

4 jewel time dilosis20 02

Με αργούς ρυθμούς προχωρά η υποβολή των φετινών φορολογικών δηλώσεων καθώς μέχρι στιγμής μόνο ένας στους επτά φορολογούμενους έχει εκπληρώσει την υποχρέωσή του.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, ο αριθμός των δηλώσεων (Ε1) που είχαν υποβληθεί ανέρχονταν σε 918.915.
Με βάση τις ανακοινώσεις του υπουργείου Οικονομικών, η προθεσμία για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων λήγει στις 27 Αυγούστου.
Όσοι φορολογούμενοι υποβάλουν τη φορολογική τους δήλωση έως τις 28 Ιουλίου μπορούν να εξοφλήσουν το φόρο εισοδήματος σε 8 μηνιαίες δόσεις (έως το Φεβρουάριο του 2022) ή έχουν τη δυνατότητα να κερδίσουν έκπτωση 3% στην περίπτωση που επιλέξουν την εφάπαξ καταβολή του φόρου εισοδήματος.
Αν η φορολογική δήλωση υποβληθεί έως τις 27 Αυγούστου, οι φορολογούμενοι θα πρέπει έως το τέλος του μήνα να καταβάλλουν τις δύο πρώτες δόσεις του φόρου εισοδήματος.
Λογιστές και φοροτεχνικοί πιέζουν ήδη για παράταση.
Ωστόσο, τυχόν παράταση της προθεσμίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων θα σήμαινε καθυστερήσεις στην έναρξη αποπληρωμής του ΕΝΦΙΑ, φέρνοντας την πρώτη δόση ακόμα και τον Οκτώβριο.
Τα στατιστικά:
Τα 1.245.986 εκκαθαριστικά που έχουν εκδοθεί δείχνουν τα εξής:
– Το 26,72% των φορολογουμένων καλείται να πληρώσει επιπλέον φόρο για τα εισοδήματα που απέκτησε το προηγούμενο έτος, την πρώτη χρονιά της πανδημίας. Οι φορολογούμενοι αυτοί έχουν τη δυνατότητα να εξοφλήσουν τον φόρο σε οκτώ ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με την πρώτη στο τέλος Ιουλίου και την τελευταία τον Φεβρουάριο του 2022. Σε περίπτωση εφάπαξ πληρωμής του φόρου προβλέπεται έκπτωση φόρου 3%.
– Το 56,48% των φορολογουμένων δεν πληρώνει ούτε ένα ευρώ επιπλέον φόρο για τα εισοδήματα του 2020.
– Για το 16,8% των φορολογουμένων φυσικά πρόσωπα προέκυψε επιστροφή φόρου.
– 370.010 φορολογούμενοι που απέκτησαν το 2020 εισοδήματα από ακίνητα έχουν υποβάλει ήδη τη δήλωσή τους.
– 93.085 ελεύθεροι επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις έχουν υποβάλει το έντυπο Ε3, το οποίο είναι απαραίτητο για να μπορέσουν να ενταχθούν στο πρόγραμμα επιδότησης παγίων δαπανών και να κερδίσουν το πιστωτικό που θα χρησιμοποιήσουν για την πληρωμή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων έως το τέλος του έτους. Μετά την παράταση που δόθηκε η προθεσμία για την υποβολή της αίτησης και του εντύπου Ε3 για την ένταξη στο πρόγραμμα επιδότησης παγίων δαπανών λήγει στις 2 Ιουλίου.

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Χρήσης μάσκας σε εξωτερικούς χώρους

Για την αναστολή της υποχρέωσης μάσκας από τις 24 Ιουνίου ενημέρωσε η ΠΟΒΑΚΩ με επιστολή της τους προέδρους των Συλλόγων που βρίσκονται στους κόλπους της, ζητώντας να ενημερώσουν τα μέλη τους.
Στην επιστολή αναφέρεται:
«Μετά την ανακοίνωση του υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας στις 23.06.2021, για την εξέλιξη της πανδημίας, τα νέα μέτρα χαλάρωσης έχουν ως εξής:
1. Από τις 24.6.2021 στις 05:00 το πρωί, αναστέλλεται η υποχρέωση χρήσης μάσκας σε εξωτερικούς χώρους και εφόσον δεν υπάρχει συγχρωτισμός.
2. Η μάσκα διατηρείται στους εσωτερικούς χώρους».

ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

5 jewel time 13309

Η πανδημία μεταθέτει για μία ακόμη φορά την υποχρεωτική εφαρμογή των ηλεκτρονικών βιβλίων - my data. Όπως τονίζεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών και της ΑΑΔΕ, λαμβάνοντας υπόψη τις επιπτώσεις της πανδημίας στη λειτουργία των επιχειρήσεων, καθώς και τη βελτίωση των υγειονομικών συνθηκών, καθορίζεται η σταδιακή υποχρεωτική διαβίβαση παραστατικών στην πλατφόρμα myDATA και η διασύνδεση των φορολογικών μηχανισμών με την ΑΑΔΕ ως εξής:
1. Διαβίβαση παραστατικών εσόδων στην πλατφόρμα myDATA
Από 1.10.2021 διαβιβάζουν υποχρεωτικά τα παραστατικά εσόδων τους, που εκδίδουν από την ημερομηνία αυτή και μετά:
-Οι επιχειρήσεις (φυσικά και νομικά πρόσωπα) με διπλογραφικά βιβλία με τζίρο άνω των 50.000 €.
-Οι επιχειρήσεις (φυσικά και νομικά πρόσωπα) με απλογραφικά βιβλία με τζίρο άνω των 100.000 €.
Από 1.11.2021 διαβιβάζουν υποχρεωτικά τα παραστατικά εσόδων τους όλες οι υπόλοιπες επιχειρήσεις.
Τα παραστατικά εσόδων που έχουν εκδώσει ή θα εκδώσουν οι επιχειρήσεις μέχρι την ημερομηνία έναρξης υποχρεωτικής διαβίβασης, πρέπει να διαβιβαστούν στην πλατφόρμα του myDATA το αργότερο έως την 31.03.2022.

6 jewel time mydata logo 0

Σημειώνεται ότι ειδικά για το 2021 η υποχρέωση διαβίβασης αφορά μόνο τα παραστατικά εσόδων και όχι τους λογιστικούς χαρακτηρισμούς εξόδων.
2. Διασύνδεση φορολογικών μηχανισμών (ταμειακών μηχανών κ.λπ.) με την ΑΑΔΕ
Σταδιακά, και μέχρι τον Νοέμβριο του 2021, οι επιχειρήσεις που διαθέτουν φορολογικούς ηλεκτρονικούς μηχανισμούς (ΦΗΜ) υποχρεούνται:
- να αναβαθμίσουν τους φορολογικούς μηχανισμούς τους, ώστε να παράγουν αποδείξεις με ενσωματωμένο το QR Code ταυτοποίησης του φορολογικού μηχανισμού και της απόδειξης,
- να διασυνδεθούν, ώστε να διαβιβάζουν τις συναλλαγές τους ανά συναλλαγή (1 προς 1) σε πραγματικό χρόνο στην πλατφόρμα myDATA,
- να αποσύρουν πλήρως παλαιούς φορολογικούς μηχανισμούς που δεν έχουν τη δυνατότητα διασύνδεσης, τακτοποιώντας την εικόνα τους στο Φορολογικό Μητρώο.
Η υποχρέωση διασύνδεσης και οι αντίστοιχες προθεσμίες αναβάθμισης-απόσυρσης για τις επιχειρήσεις που διαθέτουν ΦΗΜ διαμορφώνονται ως εξής:
Από 1.9.2021 διασυνδέουν τους φορολογικούς μηχανισμούς οι επιχειρήσεις που:
-βάσει ΚΑΔ, δεν επλήγησαν από την πανδημία και
-το 2019 είχαν τζίρο πάνω από 100.000 €.
Από 1.10.2021 διασυνδέουν τους φορολογικούς μηχανισμούς οι επιχειρήσεις που:
-βάσει ΚΑΔ, δεν επλήγησαν από την πανδημία και
-το 2019 είχαν τζίρο μέχρι 100.000 €.
Από 1.11.2021 διασυνδέουν τους φορολογικούς μηχανισμούς τους οι υπόλοιπες επιχειρήσεις.
Μέσω της καθολικής ένταξης στην πλατφόρμα myDATA και της διασύνδεσης των φορολογικών μηχανισμών, το Υπουργείο Οικονομικών και η ΑΑΔΕ επιδιώκουν να απαλλάξουν οριστικά τις επιχειρήσεις από την υποχρέωση υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών – προμηθευτών, αρχής γενομένης από το 2021.

ΑΝΕΠΑΦΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

Παγιώνεται το όριο των 50 ευρώ και μετά την 1η Ιουλίου

7 jewel time pos pliromes me karta

Διατηρείται το ανώτατο όριο των 50 ευρώ για ανέπαφες συναλλαγές και μετά την 1η Ιουλίου, όπως ενημέρωσε με σημερινή της ανακοίνωση η Ελληνική Ένωση Τραπεζών. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση «οι τράπεζες-μέλη της, στο πλαίσιο της δέσμευσής τους για διαρκή συνδρομή τους στον περιορισμό των επιπτώσεων του κορωνοϊού (COVID-19), στη δημόσια υγεία και τη συναλλακτική καθημερινότητα, θα διατηρήσουν το όριο ποσού των ανέπαφων (contactless) συναλλαγών καρτών χωρίς τη χρήση ΡΙΝ στα 50 ευρώ, από την 1η Ιουλίου 2021 και εφεξής».
Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών διαπιστώνει ότι από τις 30 Μαρτίου, οπότε και υιοθετήθηκε το συγκεκριμένο μέτρο, η ανταπόκριση του συναλλακτικού κοινού υπήρξε καθολική, ελαχιστοποιώντας σημαντικά τη φυσική επαφή των κατόχων καρτών με το πληκτρολόγιο του τερματικού (POS). «Ως εκ τούτου», καταλήγει, «όλες οι συναλλαγές, ανεξαρτήτως ποσού, μπορούν να πραγματοποιούνται ανέπαφα χωρίς παράδοση της κάρτας πληρωμών στον εκάστοτε υπάλληλο του καταστήματος, όπου διενεργείται η συναλλαγή. Για συναλλαγές, πέραν του ποσού των 50 ευρώ, θα εξακολουθήσει να είναι απαραίτητη και να ζητείται η πληκτρολόγηση του ΡΙΝ του στο POS, από τον κάτοχο της κάρτας».
Επισημαίνει, τέλος, ότι σε κάθε περίπτωση, οι συναλλασσόμενοι πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στην ασφαλή φύλαξη της κάρτας τους.

ΓΙΑ ΠΟΙΟΥΣ ΑΚΡΙΒΑΙΝΕΙ ΤΟ ΡΕΥΜΑ ΑΠΟ 3% ΕΩΣ 15,6

Συνεχίζεται το σπιράλ… των αυξήσεων στους λογαριασμούς ηλεκτρικούς ρεύματος.
Μετά τους προμηθευτές που ενεργοποίησαν τις ρήτρες χονδρεμπορικής τιμής εξαιτίας της έκρηξης του κόστους ενέργειας, τη σκυτάλη παίρνουν και οι διαχειριστές δικτύων.
Πιο συγκεκριμένα, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας ανάρτησε στη «Διαύγεια» την απόφαση της με την οποία εγκρίνει τα χρεώσεις χρήσης του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας για το 2021. Αυτές τις εισηγήθηκε ο ΑΔΜΗΕ με βάση το έσοδο που θέλει να ανακτήσει και αυτό ανέρχεται στα 211,5 εκ. ευρώ έναντι 198,9 εκ. ευρώ που ήταν το 2019.
Ο διαχειριστής, όπως αναφέρουν πηγές, προχώρησε στην ανακατανομή του συνολικού εσόδου ανάμεσα στις κατηγορίες των πελατών, με βάση την ευρωπαϊκή πρακτική.
Με βάση την απόφαση της ΡΑΕ, οι νέες χρεώσεις, που ανήκουν στην κατηγορία των ρυθμιζόμενων τιμολογίων, θα ισχύσουν από την 1η Αυγούστου.
Πιο αναλυτικά, οι χρεώσεις αυξάνονται:
1. Για τους πελάτες Μέσης Τάσης (μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις), κατά 15,6%. Πιο συγκεκριμένα η χρέωση ισχύος καθορίστηκε στα 1.384 ευρώ/MW (Μεγαβάτ) Μεγίστης Μηνιαίως τιμής της Μέσης Ωριαίας Ζήτησης τις Ώρες Αιχμής (11πμ-2μμ) ανά μήνα. Η προηγούμενη χρέωση ήταν στα 1.197 ευρώ.
2. Για τους λοιπούς πελάτες χαμηλής τάσης, δηλαδή τις επιχειρήσεις και τον οδικό φωτισμό, κατά 6,5%. Πιο συγκεκριμένα η χρέωση ενέργειας ανεβαίνει στα 0,52 ευρώ ανά Κιλοβατώρα έναντι 0,488 ευρώ ανά Κιλοβατώρα. Οριακή μείωση αποφασίστηκε για τη χρέωση συμφωνημένης ισχύος παροχής ανά έτος και για την ακρίβεια πέφτει στα 0,51 από 0,52 ευρώ ανά kVA.
3. Για τους οικιακούς καταναλωτές χαμηλής τάσης κατά 3,3%. Συγκεκριμένα η χρέωση ενέργειας ανεβαίνει στα 0,56 ευρώ ανά Κιλοβατώρα από 0,542 ευρώ ανά κιλοβατώρα που ίσχυε για το 2019 και το 2020. Ταυτόχρονα αμετάβλητη παραμένει η χρέωση συμφωνημένης ισχύος παροχής ανά έτος και για την ακρίβεια στα 0,13 ευρώ ανά kVA.
4. Για τους οικιακούς καταναλωτές χαμηλής τάσης και δικαιούχους του ΚΟΤ και πολύτεκνους κατά 3%. Συγκεκριμένα η χρέωση ενέργειας ανεβαίνει στα 0,62 ευρώ ανά κιλοβατώρα από 0,602 ευρώ ανά κιλοβατώρα.
5. Για τους πελάτες Υψηλής Τάσης (ενεργοβόρος και βαριά βιομηχανία) η χρέωση μειώνεται κατά 2%. Η χρέωση ισχύος καθορίστηκε στα 23.560 ευρώ ανά MW ετησίως έναντι 24.062 ευρώ.

ΜΕΣΩ MOBILE ΠΛΗΡΩΜΩΝ

Θα γίνεται το 1/3 των συναλλαγών POS παγκοσμίως

FILE PHOTO: A man uses an iPhone 7 smartphone to demonstrate the mobile payment service Apple Pay at a cafe in Moscow, Russia, October 3, 2016.    REUTERS/Maxim Zmeyev

Η παγκόσμια στροφή προς μια οικονομία χωρίς μετρητά - την οποία επιτάχυνε ο COVID-19 - έκανε εξαιρετικά δημοφιλείς τις mobile πληρωμές. Από το ξέσπασμα της πανδημίας έως σήμερα, ένας αυξανόμενος αριθμός πολιτών παγκοσμίως θεωρεί τη χρήση του smartphone ως μέσου πληρωμών (digital wallet), ως έναν ασφαλέστερο και πιο βολικό τρόπο διαχείρισης των χρημάτων και μάλιστα, η τάση αυτή θα συνεχιστεί.
1,5 δισ. άνθρωποι θα χρησιμοποιούν το 2021 ψηφιακά πορτοφόλια - Η αξία των συναλλαγών φέτος θα φτάσει τα $2,4 τρισ.Το 2020, την πρώτη χρονιά της πανδημικής κρίσης, οι mobile πληρωμές ήταν η πιο χρησιμοποιημένη μέθοδος συναλλαγών σε παγκόσμιο επίπεδο, με μερίδιο αγοράς 21,5%. Μέχρι το 2024, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Trading Platforms, τα “ψηφιακά πορτοφόλια” θα γίνουν ακόμη πιο δημοφιλή, αντιπροσωπεύοντας το ένα τρίτο (33,4%) όλων των συναλλαγών POS παγκοσμίως.
Μέχρι σήμερα, οι υπηρεσίες mobile πληρωμών ήταν εξαιρετικά δημοφιλείς σε αναπτυσσόμενες αγορές, όπου υπάρχει χαμηλή διείσδυση των παραδοσιακών τραπεζικών υπηρεσιών, όπως η Αφρική, η Ασία και η Λατινική Αμερική. Ωστόσο, πλέον, στη σκιά της νόσου COVID-19, οι mobile πληρωμές και τα ψηφιακά πορτοφόλια γίνονται δημοφιλή στους καταναλωτές και στις ανεπτυγμένες χώρες του πλανήτη.
“Ο ψηφιακός μετασχηματισμός της παγκόσμιας βιομηχανίας πληρωμών, που τροφοδοτείται από τον κορωνοϊό, οδήγησε στην εντυπωσιακή ανάπτυξη ολόκληρης της αγοράς ψηφιακών πορτοφολιών”, τονίζουν οι αναλυτές.
Είναι χαρακτηριστικό ότι, κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων ετών, η αξία των συναλλαγών ολόκληρου του τομέα διπλασιάστηκε και αναμένεται να φτάσει τα $2,5 δισ. το 2021. Ο αριθμός των χρηστών, που χρησιμοποιούν ψηφιακά πορτοφόλια για την πραγματοποίηση πληρωμών, θα αυξηθεί από περίπου 900 εκατ. το 2019 σε 1,48 δισ. το τρέχον έτος.

Ηγέτιδα η Κίνα

Στην αγορά των mobile πληρωμών κυριαρχούν οι ασιατικές αγορές, με επικεφαλής την Κίνα, που είναι και ο παγκόσμιος ηγέτης. Σύμφωνα με την έρευνα της Statista, η αξία συναλλαγής της κινεζικής αγοράς πληρωμών για κινητά προβλέπεται να φτάσει τα $1,3 δισ. το 2021.
Μέχρι το 2024, ο αριθμός αυτός θα αυξηθεί σε πάνω από $1,8 δισ. ή το 45% όλων των πληρωμών μέσω mobile πληρωμών παγκοσμίως.
Οι δυτικές χώρες βρίσκονται πολύ πιο πίσω στη χρήση, καθώς πολλοί πολίτες προτιμούν ακόμη τα μετρητά ή τις πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες. Οι ΗΠΑ είναι η δεύτερη μεγαλύτερη αγορά πληρωμών για κινητά στον κόσμο, με συναλλαγές αξίας $468 δισ., σχεδόν τρεις φορές λιγότερες από την Κίνα.
Ωστόσο, τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι η αγορά των ΗΠΑ αναμένεται να δείξει εντυπωσιακή ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια, με την αξία των συναλλαγών μέσω ψηφιακών πορτοφολιών να αυξάνεται κατά 80% στα $840,7 δισ. το 2024.
Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι η τρίτη μεγαλύτερη αγορά για τη χρήση ψηφιακών πορτοφολιών τηλεφωνίας παγκοσμίως, με αξία συναλλαγών $97,6 δισ. το 2021, που συνιστά αύξηση 43% μέσα σε ένα χρόνο.

BITCOIN ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΧΡΥΣΟΥ

Επιζώντας από τον πληθωρισμό

9 jewel time bitcoin gold shutterstock 719830222 scaled

Το bitcoin τα πήγε πολύ καλά για διάφορους λόγους, με έναν από αυτούς να είναι σίγουρα η απειλή του πληθωρισμού.
Όπως αναφέρει σε άρθρο του ο Clem Chambers στο Forbes “o πληθωρισμός είναι ένα αστείο θέμα, διότι κανείς δεν μιλάει ούτε ενδιαφέρεται για τον χρόνιο υψηλό πληθωρισμό, κάτω από το όριο του διαφυγόντος πληθωρισμού. Είναι ο υπερπληθωρισμός που αποτελεί τον “μπαμπούλα”. Θα νομίζατε ότι ο πληθωρισμός πρέπει να καταστεί υπερπληθωρισμός για να έχει σημασία, ωστόσο αυτό είναι λάθος.
Ο πληθωρισμός στο 9% ετησίως κρύβει παγίδες ως προς τα σχέδια αποταμίευσης σε βάθος πέντε έως δέκα χρόνων και αυτό το επίπεδο δεν είναι καθόλου σπάνιο είτε ως προς τη χρονική συχνότητά του, είτε γεωγραφικά. Δεν χρειάζεται διψήφιος ή τριψήφιος πληθωρισμός για τη μείωση της αξίας του χρήματος στο μισό μέσα σε μια δεκαετία. Ο φόβος του υψηλού διψήφιου πληθωρισμού ή του υπερπληθωρισμού αυξάνεται επειδή οι άνθρωποι έχουν δει ότι έχουν δημιουργηθεί απίστευτα χρηματικά ποσά από “κοπανιστό αέρα” και υπάρχει η διαίσθηση ότι αυτό θα υποβαθμίσει την αξία του χρήματος. Αυτή η διαίσθηση φαίνεται να εκδηλώνεται μπροστά στα μάτια μας.
Η πρώτη στάση - “καταφύγιο” ήταν το bitcoin, όχι ο χρυσός, γιατί για τους κατέχοντες την τεχνολογία και τους “γνώστες” το bitcoin είναι πολύ πιο βολικό και ευέλικτο από οποιαδήποτε άλλη εναλλακτική λύση ως παραστατικό χρήμα. Είναι επίσης πολύ πιο διασκεδαστικό.
Αυτό παραγκώνισε τον χρυσό, επειδή το bitcoin έστρεψε μια ολόκληρη γενιά και άλλες ομάδες επενδυτών χρυσού στον άγριο κόσμο των κρυπτονομισμάτων. Το bitcoin έσπασε κάθε όριο και πέταξε από το παράθυρο κάθε ιδέα “καταφυγίου”. Ποιος χρειάζεται καταφύγιο για τα χρήματά του όταν μπορεί να τα στοιβάξει στο τελευταίο επαναστατικό περιουσιακό στοιχείο που τον “λούζει” στα κέρδη;
Εν τω μεταξύ, υπήρξε πτώση της ζήτησης για χρυσό από τον κλάδο του εμπορίου κοσμημάτων το οποίο επλήγη από την πανδημία και υπονομευόταν από “αναξιοπαθείς” πωλήσεις από ανθρώπους που είχαν παγιδευτεί σε οικονομικές δυσκολίες που δημιουργήθηκαν από την πανδημία. Αυτοί οι παράγοντες έχουν επιφέρει πιέσεις στην απόδοση του χρυσού.
Πολλά αλλάζουν τώρα σε αυτήν την εικόνα.
Στην τρέχουσα πορεία του, το άνοιγμα της παγκόσμιας οικονομίας θα επανεκκινήσει το εμπόριο κοσμημάτων, οπότε η ζήτηση για χρυσό θα βιώσει μια ισχυρή ανάκαμψη.
Πιστεύω ακόμη ότι το bitcoin, όταν κερδίζει, είναι ένα μεγάλο καταφύγιο και μια φανταστική επένδυση. Όταν χάνει, είναι το χειρότερο “καταφύγιο” στον κόσμο. Μια βουτιά είναι ακριβώς αυτό που παρατηρούμε τώρα. Έχει καταρρεύσει και για μένα θα συνεχίσει να πέφτει ίσως στο 75%-80% του χαμηλού επιπέδου αυτού του είδους του κύκλου αγοράς. Αντιμέτωποι με μια κατάρρευση, οι επενδυτές περιουσιακών στοιχείων καταφυγίων έχουν ήδη εγκαταλείψει και θα συνεχίσουν να εγκαταλείπουν το bitcoin και φυσικά θα κινηθούν προς τον χρυσό.

10 jewel time Screen Shot 2017 10 23 at 5.59.30 PM e1508796050361

Τι πρέπει να κάνει λοιπόν ένας επενδυτής;

Εάν είναι σε δίλημμα, τότε είναι το ευκολότερο πράγμα είναι να περιμένει μία κίνηση σε ένα “υψηλό όλων των εποχών” πριν κάνει οτιδήποτε. Υπάρχει πολύς χώρος για ένα bull run πέρα από αυτό το επίπεδο, οπότε δεν υπάρχει πιεστική ανάγκη να βιαστεί.
Μου φαίνεται ότι ζούμε σε έναν κόσμο παραβολικής δράσης στις τιμές και δεν μπορώ να κοιτάξω αυτό το γράφημα χωρίς να δω τους “πρόποδες” μιας τέτοιας κίνησης στον χρυσό.
Αυτός ο ισχυρισμός ίσως μοιάζει τρελός, αλλά το επισημαίνω γιατί είναι μια πιθανότητα.
Αυτό φαίνεται πραγματικά συναρπαστικό μέχρι να σκεφτεί κανείς τι προκαλεί όλες αυτές τις κινήσεις σε διαφορετικά στοιχεία και η απλούστερη απάντηση είναι ανησυχητική. Γύρω μας υπάρχει μια παρακμάζουσα πληθωριστική θάλασσα, που διατηρείται από τις οικονομικές άμυνες, κρατώντας τον πληθωρισμό περιτριγυρισμένο από την ευρύτερη οικονομία, πνίγοντας όμως άλλα περιουσιακά στοιχεία, όπως ακίνητα, μετοχές και κρυπτονομίσματα.
Τώρα με τις χρηματοοικονομικές ισορροπίες να έχουν πληγεί σοβαρά από την κρίση του Covid, οι οικονομίες οι οποίες βασίζονται σε αυτές τις άμυνες ενδέχεται να τις βλέπουν να παραβιάζονται λόγω της αναγκαιότητας και εάν αυτά τα φράγματα που ελέγχουν τη ρευστότητα ανοίξουν ή πλημμυρίσουν, τότε οι καταστροφικές φαντασιώσεις του υπερπληθωρισμού θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν. Εάν το κάνουν, τότε οι παραβολικές τιμές θα είναι ο κανόνας κάθε μέρα και παντού”.