Image
Image
Image
Image

Ετήσια Έκθεση ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ 2022

«Κρίσεις, ελληνική οικονομία και μικρές επιχειρήσεις»

ekthesi gsbee 2

Με επιτυχία παρουσιάστηκε, τη Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2022, σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο της ΓΣΕΒΕΕ, η Ετήσια Έκθεση 2022 του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ «Κρίσεις, ελληνική οικονομία και μικρές επιχειρήσεις».
Η εκδήλωση, η οποία διοργανώθηκε σε υβριδική μορφή συνδυάζοντας την δια ζώσης αλλά και την διαδικτυακή παρακολούθηση, συγκέντρωσε το ενδιαφέρον περισσότερων από 350 συμμετεχόντων συμπεριλαμβανομένων εκπροσώπων της κυβέρνησης, των κομμάτων, της αντιπολίτευσης, της Τράπεζας της Ελλάδος καθώς και εκπροσώπων των κοινωνικών εταίρων, της επιστημονικής και της επιχειρηματικής κοινότητας.

ekthesi gsbee 5

Η εκδήλωση υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Παρεμβάσεις της ΓΣΕΒΕΕ για τη συστηματική παρακολούθηση και πρόγνωση αλλαγών του παραγωγικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων» με κωδικό ΟΠΣ 5003864. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία 2014-2020».

ekthesi gsbee 1

Βασικά σημεία της ετήσιας Έκθεσης ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ 2022 «Κρίσεις, ελληνική οικονομία και μικρές επιχειρήσεις».

1. Για την ελληνική οικονομία το έτος 2021 θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως ένα έτος ανάκαμψης από την πανδημία, με το ΑΕΠ να μεγεθύνεται κατά 7,50% σε σταθερές τιμές, επιστρέφοντας κοντά στο επίπεδο του 2019, που ήταν η χρονιά πριν την πανδημία και μία από τις καλύτερες χρονιές για την ελληνική οικονομία, μετά την κρίση χρέους. Ωστόσο, ο ρυθμός ανάκαμψης της Ελλάδας σε σχέση με το επίπεδο του 2019 ήταν από τους χαμηλότερους στην ΕΕ.
2. Οι καταναλωτικές δαπάνες των νοικοκυριών το 2021 αυξήθηκαν κατά 4,68%, χωρίς ωστόσο να φτάσουν το επίπεδο του 2019, ενώ κατά το 1ο εξάμηνο του 2022 ξεπέρασαν τις αντίστοιχες δαπάνες του 2019, αγγίζοντας τα επίπεδα του 2011.
3. Η δημόσια κατανάλωση το 2021 αυξήθηκε κατά 2,11% η οποία είναι μία από τις χαμηλότερες αυξήσεις μεταξύ των χωρών της ΕΕ. Σε ελαφρώς αυξημένα επίπεδα βρίσκεται και για το 1ο εξάμηνο του 2022.
4. Οι επενδύσεις το 2021 παρουσιάζουν σημαντική αύξηση φτάνοντας τα 23.731 εκ. €, που αποτελεί την καλύτερη επίδοση μεταξύ των χωρών της ΕΕ. Η καθαρή αποεπένδυση που συντελείται στην ελληνική οικονομία εδώ και 12 χρόνια ήταν για πρώτη φορά αισθητά μειωμένη.
5. Το 2021 παρατηρήθηκε μία πρωτόγνωρη αύξηση των εισροών Άμεσων Ξένων Επενδύσεων, οι οποίες ανήλθαν στα 5.350 εκ. €. Ωστόσο, εάν δούμε τη συνολική εικόνα των αποθεμάτων Άμεσων Ξένων Επενδύσεων, θα διαπιστώσουμε ότι αυτές γνώρισαν σημαντική μείωση το 2020 κατά 21% περίπου και η αύξηση των εισροών το 2021 δεν ήταν ικανή να επαναφέρει τα αποθέματα στο επίπεδο πριν την πανδημία.
6. Το έλλειμμα στο ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών μειώθηκε στα -11.560 εκ. € σε σταθερές τιμές, αλλά εξακολουθεί να είναι ιδιαίτερα υψηλό, ενώ αναμένεται το 2022 να εκτιναχθεί λόγω της αύξησης των τιμών των καυσίμων.
7. Θετική εξέλιξη αποτελεί η συνέχιση της αποκλιμάκωσης της ανεργίας το 2021 και το 2022. Ωστόσο το ποσοστό ανεργίας της Ελλάδας εξακολουθεί να είναι υψηλό. Παράλληλα με τη μείωση της ανεργίας αυξάνονται και οι κενές θέσεις εργασίας στην Ελλάδα, οι οποίες όμως είναι αναλογικά πολύ λιγότερες από τον μέσο όρο της ΕΕ.
8. Η ανάκαμψη των καταθέσεων, η οποία είχε ξεκινήσει από τα τέλη του 2018 συνεχίζεται, αλλά με χαμηλότερους ρυθμούς, φτάνοντας στα 217.747 εκ. € τον Δεκέμβριο του 2021 και στα 226.061 εκ. € τον Σεπτέμβριο του 2022 οι οποίες, ωστόσο, δεν έχουν φτάσει ακόμα τα επίπεδα πριν την κρίση χρέους.

ekthesi gsbee 3

9. Όσον αφορά στα επιτόκια, έφτασαν τον Σεπτέμβριο του 2022 στο 4,60% από 4,00% που ήταν τον προηγούμενο μήνα. Παράλληλα, το επιτόκιο καταθέσεων μέχρι στιγμή παραμένει πρακτικά σε μηδενικό επίπεδο, ενώ, αν λάβουμε υπόψη το ύψος του πληθωρισμού, είναι σημαντικά αρνητικό.
10. Επιπλέον, τα επιτόκια δανεισμού είναι σημαντικά υψηλότερα για τους αυτοαπασχολούμενους, τους αγρότες και τις ατομικές επιχειρήσεις σε σχέση με τις υπόλοιπες επιχειρήσεις, με τις πρώτες να δανείζονται με έως και 2,5% υψηλότερο επιτόκιο από τις δεύτερες.
11. Η αύξηση της χρηματοδότησης της ελληνικής οικονομίας συνεχίζεται φτάνοντας σε καθαρές ροές τα 5.677 εκ. € το 2021 και στα 9.864 εκ. € την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2022. Ωστόσο, η εικόνα αυτή δεν αφορά τα νοικοκυριά και τις μικρές επιχειρήσεις τα οποία εξακολουθούν να είναι αποκλεισμένα και να δέχονται σταθερά μειούμενη ροή χρηματοδότησης.
12. Στην Ελλάδα, μετά από μία σύντομη περίοδο αποπληθωρισμού κατά τη διάρκεια της πανδημίας, εμφανίστηκε πληθωρισμός στα μέσα του 2021 με σχετική καθυστέρηση σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωζώνης και κλιμακώθηκε ραγδαία το 2022 ξεπερνώντας το 12% τον Ιούνιο. Τέτοια επίπεδα πληθωρισμού είχαμε να δούμε στη χώρα μας από τις αρχές της δεκαετίας του 1990.
13. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις τιμών σημειώθηκαν στην ενέργεια, με το φυσικό αέριο να αυξάνεται μεσοσταθμικά το 2022 κατά 282,51% σε σχέση με το 2020, ενώ το πετρέλαιο και το ηλεκτρικό ρεύμα αυξήθηκαν κατά 79,56% και 59,87% αντίστοιχα.
14. Οι πληθωριστικές τάσεις παρέσυραν και το κόστος μεταφορών, το οποίο αυξήθηκε κατά 20,34%, καθώς και το κόστος διατροφής, το οποίο έχει πολύ μεγάλο βάρος στο καλάθι του καταναλωτή, κατά 12,04%.
15. Μετά τον δημοσιονομικό εκτροχιασμό, τον οποίον προκάλεσαν τα μέτρα στήριξης της οικονομίας το 2020, το έλλειμμα το 2021 περιορίστηκε κατά -17,60%, αλλά εξακολουθεί να βρίσκεται στο ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο των -13.538 εκ. €. Η κατάσταση βελτιώνεται σημαντικά το 2022, όπου το 2ο τρίμηνο περάσαμε για πρώτη φορά σε πλεόνασμα μετά το 2019.
16. Το ενοποιημένο χρέος της Γενικής Κυβέρνησης συνεχίζει να αυξάνεται φτάνοντας τα 359.110 εκ. € το 2ο τρίμηνο του 2022, όμως ως ποσοστό του ΑΕΠ μειώθηκε στο 182,1%, κυρίως λόγω της αύξησης του ΑΕΠ, μετά το ιστορικό μέγιστο του 209,3% κατά το 1ο τρίμηνο του 2021. Με βάση την αναλογία χρέους/ ΑΕΠ η Ελλάδα είναι η πιο υπερχρεωμένη χώρα στην ΕΕ και η 4η πιο υπερχρεωμένη χώρα στον κόσμο. Η συγκυρία δημιουργεί σημαντικές επισφάλειες για την εξέλιξη του χρέους για τα επόμενα χρόνια σε περίπτωση μίας γενικευμένης ύφεσης λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, καθώς και λόγω της αύξησης των επιτοκίων, η οποία φαίνεται πως θα συνεχιστεί.

ekthesi gsbee 4

Η εικόνα των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων

1. Οι ανατιμήσεις, ιδίως στις τιμές ενέργειας, προκάλεσαν στις επιχειρήσεις τρεις σοβαρές και αλληλένδετες επιπτώσεις.
2. Η πρώτη επίπτωση ήταν η σημαντική αύξηση του κόστους λειτουργίας τους. Ειδικότερα, το πρώτο εξάμηνο του 2022 το κόστος ενέργειας αυξήθηκε μεσοσταθμικά κατά 76%, το κόστος προμήθειας πρώτων υλών και εμπορευμάτων κατά 43,5%, το κόστος καυσίμων οχημάτων κατά 57,8% και το κόστος προμήθειας εξοπλισμού και μηχανημάτων κατά 26,2%.
3. Η δεύτερη επίπτωση ήταν ο ιστορικά υψηλός αριθμός των επιχειρήσεων που αύξησαν τις τιμές πώλησης των αγαθών/υπηρεσιών. Με βάση τις έρευνες οικονομικού κλίματος του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, οι επιχειρήσεις που δήλωσαν ότι αύξησαν τις τιμές τους διαρκώς αυξάνονται, καθώς από 6,6% που ήταν το 2ο εξάμηνο του 2020, ανήλθαν στο 23,6% το 1ο εξάμηνο του 2021, στο 34,8% το 2ο εξάμηνο του 2021 και στο 59,2% το 1ο εξάμηνο του 2022.
4. Η τρίτη επίπτωση, που σχετίζεται τόσο με την αύξηση του κόστους λειτουργίας των επιχειρήσεων, όσο και με τις επιπτώσεις της πανδημικής κρίσης, αφορά στα σοβαρά προβλήματα ρευστότητας που παρουσιάζουν οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Το πρόβλημα ρευστότητας των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων αποτυπώνεται από την αύξηση των ήδη υψηλών ποσοστών των επιχειρήσεων με μηδενικά ή αρκετά χαμηλά ταμειακά διαθέσιμα. Η κατάσταση φαίνεται να έχει επιδεινωθεί σημαντικά από την έναρξη της πανδημίας, καθώς οι επιχειρήσεις οι οποίες τον Ιούλιο του 2022 δήλωσαν ότι είχαν μηδενικά ρευστά διαθέσιμα αντιστοιχούσαν στο 27,8% του συνόλου των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων. Ειδικά για τις πολύ μικρές, που αποτελούν και τη συντριπτική πλειονότητα των επιχειρήσεων, τα σοβαρά προβλήματα ρευστότητας είναι εντονότερα, καθώς και η δυνατότητά τους να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους και να ξεφύγουν από τον φαύλο κύκλο της υπερχρέωσης.

ekthesi gsbee 6

5. Από την άλλη, ο Δείκτης Οικονομικού Κλίματος των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων ενισχύθηκε περαιτέρω, τόσο το δεύτερο εξάμηνο του 2021 όσο και το πρώτο εξάμηνο του 2022. Συγκεκριμένα, ανήλθε στις 52,4 και 54,3 μονάδες αντίστοιχα, καταγράφοντας το πρώτο εξάμηνο του 2022 την υψηλότερη επίδοση από την εκδήλωση της υγειονομικής κρίσης, χωρίς ωστόσο να προσεγγίζει το προ πανδημίας επίπεδο.
6. Αυξητικά κινήθηκε και η απασχόληση, ενώ ενισχυμένο ήταν και το ποσοστό των επιχειρήσεων που πραγματοποίησε επενδύσεις. Το πλήρες άνοιγμα της οικονομίας, η πολύ καλή τουριστική περίοδος, η μείωση φορολογικών και λοιπών επιβαρύνσεων και τα μέτρα αντιμετώπισης των υψηλών τιμών ενέργειας, θεωρούνται οι βασικοί παράγοντες των θετικών αυτών εξελίξεων.
7. Ωστόσο, σε σχέση με τις επενδύσεις, από τα στοιχεία φαίνεται πως αποτελούσαν κυρίως επενδύσεις προσαρμογής ή συντήρησης και λιγότερο επέκτασης ή ανάπτυξης. Με άλλα λόγια, το μεγάλο μέρος των επενδύσεων ήταν μικρής κλίμακας, δεδομένου ότι το ύψος της επένδυσης για περισσότερες από 1 στις 2 επιχειρήσεις ήταν έως 5.000€, ενώ η συντριπτική πλειονότητα των επιχειρήσεων (περισσότερες από 8 στις 10) χρηματοδότησε την επένδυση που πραγματοποίησε με ίδια κεφάλαια.
8. Τέλος, όσον αφορά στον ψηφιακό μετασχηματισμό των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, παρατηρείται υστέρηση στην ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών. Είναι χαρακτηριστικό πως από τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που έχουν ενσωματώσει νέες τεχνολογίες στη δραστηριότητα τους μόνο το 17,4% τις υιοθέτησε κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Ηλεκτρονικό εμπόριο

Αναλύει ο Κος Μάκης Σαββίδης μέλος ΔΣ της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ηλεκτρονικού Εμπορίου

online shopping

Το περασμένο έτος αποτέλεσε μία χρονιά σταθμό για το ηλεκτρονικό εμπόριο, τόσο σε παγκόσμιο όσο και σε εθνικό επίπεδο.
Η τριετής πίεση για ψηφιοποίηση λόγω κορωνοϊού, εκτίναξε την χρήση του διαδικτύου και κατ’ επέκταση του ηλεκτρονικού εμπορίου.
Ειδικά στην χώρα μας, που ξεκίνησε από πολύ χαμηλό επίπεδο ψηφιοποίησης, συντελέστηκε μια ανεπανάληπτη ανάπτυξη σε όλα τα επίπεδα της ψηφιακής κοινωνίας και οικονομίας.
Όπως εξηγεί μιλώντας στο ΑΠΕ - ΜΠΕ (Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων) ο Μάκης Σαββίδης, αντιπρόεδρος Εμπορικού Συλλόγου Αθήνας, αντιπρόεδρος GRECA και εκπρόσωπος για την Ελλάδα και μέλος ΔΣ της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ηλεκτρονικού Εμπορίου πέρυσι για πρώτη φορά, η χρήση του διαδικτύου στον γενικό πληθυσμό ξεπέρασε το όριο του 80%, με πάνω από το 70% αυτών να πραγματοποιούν κάποιου είδους ηλεκτρονική οικονομική συναλλαγή. Ωστόσο, όπως σημειώνει, μαζί με την Ελλάδα επιτάχυναν την ψηφιοποίησή τους όλες οι χώρες και ειδικά οι ευρωπαίοι εταίροι μας, ο οποίοι όμως ξεκίνησαν από πολύ καλύτερη θέση. Ως αποτέλεσμα, η αποτύπωση στον δείκτη ψηφιοποίησης κοινωνίας και οικονομίας (DESI) της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνεχίζει να κατατάσσει την Ελλάδα στις τελευταίες θέσεις μαζί με την Βουλγαρία και την Ρουμανία» τονίζει ο κ. Σαββίδης.
Στα θετικά της χρονιάς που έκλεισε αξιοσημείωτη είναι, σύμφωνα με τον ίδιο, η επιτάχυνση ψηφιοποίησης του κράτους, το οποίο ήταν ζητούμενο για πολλά χρόνια, μια κατάσταση η οποία επιβράδυνε την ανάπτυξη, λόγω της ατελείωτης γραφειοκρατίας και των αδικαιολόγητων καθυστερήσεων στις διεκπεραιώσεις των συναλλαγών με τον δημόσιο τομέα, που στοίχιζε για δεκαετίες σε χρόνο και χρήμα στους πολίτες και στις επιχειρήσεις.

online

«Η εφετινή χρονιά θεωρείται από όλους τους παράγοντες της αγοράς, ως η πρώτη κανονική οικονομική και εμπορική χρονιά, καθώς ξεκινά χωρίς κάποιο περιορισμό και τροχοπέδη για την οικονομία, με μοναδική μαύρη σελίδα, τις πληθωριστικές πιέσεις ειδικά στον κλάδο των τροφίμων, που συνεχίζουν να ψαλιδίζουν το διαθέσιμο εισόδημα των καταναλωτών» επισημαίνει ο κ. Σαββίδης Μάλιστα, εκτιμά ότι εφέτος το ηλεκτρονικό εμπόριο θα συνεχίσει να αναπτύσσεται στην χώρα μας με μεγάλους ρυθμούς, «κυρίως λόγω της διακλαδικότητας της εμπορικής συμπεριφοράς του Έλληνα καταναλωτή. Συμπεριφορά κατά την οποία ο καταναλωτής κάνει έναν κύκλο μεταξύ αναλογικής και ηλεκτρονικής αγοράς για να ενημερωθεί και να καταλήξει στην τελική αγορά και αντίστροφα, γεγονός που υποδεικνύει ότι σιγά – σιγά γίνονται μη διακριτά τα όρια μεταξύ των δυο τρόπων αγοράς και σταδιακά ενοποιούνται».

onlineshoping

Ενισχύεται η πιστότητα των Ελλήνων καταναλωτών προς το ηλεκτρονικό εμπόριο
Την ίδια ώρα, η πιστότητα των Ελλήνων καταναλωτών προς το ελληνικό ηλεκτρονικό εμπόριο, η οποία ξεπέρασε το 85% για το περυσινό έτος 2022, βάσει των ερευνών της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ηλεκτρονικού Εμπορίου (eCommerce Europe), είναι μια ακόμη διαβεβαίωση ότι το εγχώριο ηλεκτρονικό εμπόριο θα συνεχίσει να αναπτύσσεται και να κερδίζει έδαφος.
Ωστόσο, δεν θα πρέπει να παραβλέψουμε, σύμφωνα με όσα επισημαίνει ο κ. Σαββίδης, ότι οι μεγάλες ευρωπαϊκές αλλά και παγκόσμιες ηλεκτρονικές εταιρείες δεν έχουν εισέλθει στην ελληνική αγορά για διάφορους λόγους (πανδημία COVID 19, οικονομική κρίση, χαμηλή ψηφιακή διείσδυση κτλ.) και αυτό από μόνο του έχει δώσει μια ώθηση στο ελληνικό ηλεκτρονικό εμπόριο όλων των μεγεθών να αναπτυχθεί και να προσδοκά από εδώ και πέρα ακόμη καλύτερα αποτελέσματα. Η άνθηση αυτή συντελέστηκε μέσα σε λιγότερο από τρία χρόνια, με τον αριθμό των επιχειρήσεων με ενεργή ηλεκτρονική παρουσία να εκτινάσσεται από 7.000 επιχειρήσεις στις αρχές του 2020, σε πάνω από 20.000 πριν το κλείσιμο της περασμένης χρονιάς.
«Αυτός ο μετασχηματισμός του εγχώριου εμπορίου όμως, δεν αποτελεί ουσιώδη οικονομική επιτυχία, καθώς μόνο η αλλαγή του τρόπου που πραγματοποιούν τις αγορές τους καταναλωτές και επιχειρήσεις δεν προσθέτει ούτε ένα επιπλέον ευρώ στο ΑΕΠ της χώρας» επισημαίνει ο κ. Σαββίδης. Το ζητούμενο, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι «πώς θα μετατρέψουμε αυτή τη νέα κατάσταση, στην πολυπόθητη ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας». Προσθέτει επίσης, ότι «το ισχυρό χαρακτηριστικό του ηλεκτρονικού εμπορίου είναι η υψηλή και εύκολη διεισδυτικότητα σε ξένες αγορές, γεγονός που μας υποδεικνύει ότι θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε χωρίς καθυστέρηση τη δυναμική που έχει δημιουργηθεί σε παγκόσμιο επίπεδο όσον αφορά στην εξάπλωση και χρήση του ηλεκτρονικού εμπορίου και να ωθήσουμε τις ελληνικές εμπορικές επιχειρήσεις στην εξωστρέφεια, η οποία και θα φέρει τα επιπλέον κεφάλαια στη χώρα μας, μεγαλώνοντας περαιτέρω το ΑΕΠ».

shopping basket with credit card on laptop keybo 2021 09 14 00 20 34 utc

Ταυτόχρονα, μια στροφή στην εξωστρέφεια του εμπορικού κλάδου οφείλει να συνοδευθεί από προώθηση των ελληνικών προϊόντων παραγωγής και μεταποίησης, γεγονός που θα βοηθήσει πολύπλευρα την ελληνική οικονομία αλλά και θα της δώσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στις διεθνείς αγορές λόγω της αποκλειστικής διάθεσης των τοπικών προϊόντων. Ο κ. Σαββίδης μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ σημειώνει ότι το τελευταίο διάστημα παρατηρούνται ανάλογες προσπάθειες από σειρά επιχειρήσεων ειδικά περιφερειακών κρατών της Ευρώπης, με ελπιδοφόρες πωλήσεις σε διάφορους κλάδους της οικονομίας τους. Για να προσεγγίσει και η Ελλάδα αυτή την πραγματικότητα, οφείλουν οι επιχειρήσεις της να μη διστάσουν να αναλάβουν το ανάλογο ρίσκο και να επενδύσουν ουσιαστικά και μεσομακροπρόθεσμα σε δομές και λειτουργίες που θα τις καταστήσουν ανταγωνιστικές και ελκυστικές.
Ταυτόχρονα, το κράτος μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης Ελλάδα 2.0, θα πρέπει να κατευθύνει τα σημαντικά κεφάλαια που προορίζονται για την ψηφιοποίηση της οικονομίας στην προώθηση επιχειρηματικών επενδύσεων με κύριο γνώμονα την εξωστρέφεια και τις συνέργειες για δημιουργία μεγαλύτερων επιχειρηματικών σχημάτων για την επίτευξη αποδοτικότερων οικονομιών κλίμακας. «Μπορεί το περασμένο έτος να ήταν έτος σταθμός για το ελληνικό ηλεκτρονικό εμπόριο και το εμπόριο στο σύνολο του, το έτος όμως που μόλις ξεκίνησε είναι γεμάτο προκλήσεις και μεγάλες ευκαιρίες για ανάπτυξη και διεύρυνση των πωλήσεων των επιχειρήσεων της χώρας μας, ειδικά στην πλούσια και μεγάλη ευρωπαϊκή αγορά» υποστηρίζει.

Βραβεύτηκαν οι διακριθέντες στον 33ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό

Συγκίνηση και έμπνευση στην απονομή βραβείων και επαίνων του 33ου Διαγωνισμού Φιλοτέχνησης Σχεδίου Κοσμήματος στην KOSMIMA

diagonismos 1

Τη χαρά να πραγματοποιήσει για άλλη μία χρονιά τις βραβεύσεις όσων διακρίθηκαν στον Διαγωνισμό Φιλοτέχνησης Σχεδίου Κοσμήματος είχε η ΠΟΒΑΚΩ κατά τη διάρκεια της φετινής Έκθεσης KOSMIMA, στο Περίπτερο 6 της ΔΕΘ-HELEXPO.
Ο 33ος διαγωνισμός ολοκληρώθηκε πρόσφατα με τη συμμετοχή πολλών ανερχόμενων μελών του κλάδου της Αργυροχρυσοχοΐας. Το θέμα της 33ης διοργάνωσης «1922-2022: Η Μικρά Ασία στο Ελληνικό Κόσμημα 100 χρόνια μετά», ήταν εμπνευσμένο, όπως είναι φανερό, από τη σκοτεινή επέτειο των 100 ετών που συμπληρώνονται φέτος από τη Μικρασιατική Καταστροφή.
Το «παρών» έδωσαν και μέλη των διοικητικών συμβουλίων της Ομοσπονδίας και των τοπικών συλλόγων ενώ την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία τους τόσο ο Υφυπουργός Εσωτερικών (Μακεδονίας – Θράκης) κ. Σταύρος Καλαφάτης.

diagonismos 2

Η απονομή
Τη συγκίνηση αλλά και την υπερηφάνεια του εξέφρασε κατά την έναρξη της τελετής απονομής βραβείων και επαίνων ο Πρόεδρος της ΠΟΒΑΚΩ, κ. Πέτρος Καλπακίδης, ο οποίος μεταξύ άλλων ανέφερε τα εξής:
«Αισθάνομαι συγκινημένος, διότι είμαι από εκείνους που πάλεψαν για την επανασύσταση του διαγωνισμού το 2005. Ενός διαγωνισμού, που όμως πρέπει να γνωρίζουμε ότι μετρά πλέον 33 διοργανώσεις.
Ο διαγωνισμός γιγαντώθηκε και ρίζωσε, παρά τα όσα συνέβησαν εν μέσω πανδημίας. Ο Γεν. Γραμματέας της ΠΟΒΑΚΩ, κ. Τριαντάφυλλος Παπαθανασίου και πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής που είναι ένας από εκείνους που επιλέγουν τα θέματα του διαγωνισμού, σχολίασε ότι φέτος στη συνείδηση όλων επικράτησε η επάρατη επέτειος, η οποία γεμίζει με πικρία όλον τον ελληνισμό.
Ωστόσο, μας χαροποιεί ιδιαίτερα η πληθώρα σχεδιαστικών αντιλήψεων που έχουν ως αποτέλεσμα αυτά τα δημιουργικά κοσμήματα. Ελπίζουμε να αποτελέσουν παρότρυνση για περισσότερες συμμετοχές κάθε χρόνο. Η Ομοσπονδία και όλοι οι σύλλογοι θα σταθούν αρωγοί στις προσπάθειες των σπουδαστών του κλάδου της Αργυροχρυσοχοϊας.
Καλή σταδιοδρομία».
Το 1ο Βραβείο, για το έργο (βραχιόλι) «Γαϊτανάκι», απονεμήθηκε στην κ. Μαρία Παπουτσάκη.
Το 2ο Βραβείο, για το έργο (βραχιόλι) «Φόρος Τιμής», απονεμήθηκε στην κ. Μαρία Παπαναστασίου. Την απονομή έκανε ο Διευθύνων Σύμβουλος του εθνικού εκθεσιακού φορέα ΔΕΘ – HELEXPO.Α.Ε., κ. Κυριάκος Ποζρικίδης.
Κατά την απονομή η κ. Παπαναστασίου εξέφρασε τις ευχαριστίες της στον Οργανωτική Επιτροπή της ΠΟΒΑΚΩ, στη διοργανώτρια ΔΕΘ, ενώ για τη θεματική του διαγωνισμού δήλωσε τα εξής:
«Πέρασαν 100 χρόνια ξεριζωμού από τις πατρογονικές εστίες των Ελλήνων της Μικράς Ασίας. Αισθάνομαι συγκίνηση που μπόρεσα να αιχμαλωτίσω ό,τι βρίσκεται μέσα στις καρδιές μας»
Το 3ο Βραβείο, για το έργο (σκουλαρίκια) «Φτερά στον άνεμο», απονεμήθηκε στην κ. Μαρία-Ιουλία Ντολαμπτσή. Την απονομή έκανε ο Γενικός Γραμματέας της ΠΟΒΑΚΩ και πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής, κ. Τριαντάφυλλος Παπαθανασίου, ο οποίος δήλωσε τα εξής:
«Η υποστήριξη του θεσμού του διαγωνισμού αποτελεί χρέος όλων μας. Το φετινό θέμα δεν είναι απλώς μία επετειακή αναφορά, αλλά αναφορά σε πρότυπα που ήρθαν στον ελλαδικό χώρο και μετέφεραν Πολιτισμό. Μπόλιασαν τους ντόπιους με κάτι αναζωογονητικό και πολύτιμο. Ωστόσο, πρέπει να θυμόμαστε, μεγαλύτεροι και νεότεροι, ότι όλα καταμετρώνται με αγώνα και μάχη. Τίποτα δε χαρίζεται. Η Τέχνη σας θα είναι αγώνας. Όπως αγώνας είναι επίσης η αγάπη και η ίδια η ζωή».

diagonismos

Στη συνέχεια ακολούθησαν οι απονομές των τεσσάρων επαίνων.
Η Α’ Τιμητική Διάκριση, για το έργο (σκουλαρίκια) «Φρου Φρου», απονεμήθηκε στην κ. Λουκία Κομματά. Την απονομή έκανε ο Β’ Αντιπρόεδρος της ΠΟΒΑΚΩ, κ. Λουκάς Βασδέκης.
Η Β’ Τιμητική Διάκριση, για το έργο (μενταγιόν) «Η μπλε διαδρομή», απονεμήθηκε στην κ. Χριστίνα Παππά. Την απονομή έκανε ο Α’ Αντιπρόεδρος της ΓΣΕΒΒΕ, κ. Δημήτρης Βαργιάμης, ο οποίος διαβίβασε τους θερμούς χαιρετισμούς εκ μέρους του Προέδρου της ΓΣΕΒΕΕ, κ. Γιώργου Καββαθά, ενώ μεταξύ άλλων, υπογράμμισε την ανάγκη να «οραματιστούμε όλοι μία νέα κουλτούρα που θα στηρίζεται στην αρμονική συνύπαρξη των συνδικαλιστικών φορέων και της Πολιτείας».
Η Γ’ Τιμητική Διάκριση, για το έργο (μενταγιόν) «Με βάρκα την ελπίδα», απονεμήθηκε στην κ. Αρετή Βασιλάκη. Την απονομή έκανε η Ταμίας του ΣΚΩΘ, κ. Μαρία Ζιούτα.
Η νεαρή σε ηλικία δημιουργός, κ. Αρετή Βασιλάκη, εξέφρασε τη συγκίνησή της λέγοντας πως η ίδια έχει καταγωγή από τη Μικρά Ασία. Όπως είπε: «Δε δυσκολεύτηκα. Προσπάθησα να αποτυπώσω τα βιώματα που έχω ακούσει από αφηγήσεις».
Η Δ’ Τιμητική Διάκριση, για το έργο (μενταγιόν) «Μνήμες», απονεμήθηκε στην κ. Μαρία Καραμπέτσιου. Την απονομή έκανε η Αναπληρώτρια Γενική Γραμματέας και πρόεδρος της ΣΧΑΘ, κ. Ελένη Τεζαψίδου, η οποία δήλωσε τα εξής:
«Συγχαρητήρια σε όλους και ιδιαιτέρως στη ΔΕΘ-HELEXPO, για τη διοργάνωση του Διαγωνισμού Σχεδίου. Ο κλάδος της Αργυροχρυσοχοΐας χρειάζεται τη στήριξη τόσο των συνδικαλιστικών φορέων, όσο και των κρατικών φορέων, διότι αιμορραγεί. Επαγγελματίες απειλούνται από την αδράνεια και το κλείσιμο. Η ανάγκη να ξαναγεννηθεί το εκπαιδευτικό σύστημα του κλάδου είναι πιο μεγάλη από ποτέ, καθώς εδώ, όπως βλέπουμε, διαγράφεται το παρόν, και θέλουμε να έχουμε και μέλλον».

diagonismos 3

diagonismos 4

diagonismos 5

Συγκινημένες οι βραβευθείσες κυρίες Παπαναστασίου και Ντολαμπτσή
Μετά το πέρας της απονομής, συγκίνησαν της κυρίας Μαρία Παπαναστασίου, που παρέλαβε το 2ο Βραβείο, για το έργο (βραχιόλι) «Φόρος Τιμής», και της κυρίας Μαρίας-Ιουλίας Ντολαμπτσή, που παρέλαβε το 3ο Βραβείο, για το έργο (σκουλαρίκια) «Φτερά στον άνεμο».
Η κ. Μαρία Παπαναστασίου τόνισε: «Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό με το συγκεκριμένο θέμα, αποτελεί κάτι παραπάνω από αίσθημα ευθύνης. Ευθύνη να αποτυπώσω τη Σμύρνη, που μπορεί να χάθηκε, αλλά βρίσκεται πάντα στις καρδιές μας. Ευχαριστώ τη δασκάλα μου στον Πολιτιστικό Οργανισμό Νέας Σμύρνης Αττικής, που με έφερε σε αυτό το επίπεδο».
Από την πλευρά της, η κ. Ντολαμπτσή εμφανίστηκε ιδιαιτέρως συγκινημένη, αφιερώνοντας το βραβείο της στον πατέρα της. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «Αποτελεί μεγάλη τιμή να βραβευτώ στον τομέα του κοσμήματος. Κατάγομαι από την Κωνσταντινούπολη και ο πατέρας μου είχε εκεί κοσμηματοπωλείο».
Τα βραβεία συνοδεύονταν από το βιβλίο «Εισαγωγή στον κόσμο των Διαμαντιών», που αποτελεί σημαντικό και χρήσιμο πόνημα του γεμμολόγου Γιώργου Σπυρομήλιου.
Το βιβλίο απονεμήθηκε στους βραβευθέντες ως μια ευγενική προσφορά του συγγραφέως, ο οποίος είναι βαθύτατος γνώστης του αντικειμένου και είναι πάντοτε ένας ιδιαιτέρως δραστήριος και πολύτιμος συνεργάτης.

Υπόμνημα της ΠΟΒΑΚΩ

Προς την κα Άντζελα Γκερέκου

Προβολή του ελληνικού κοσμήματος από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού

eot logo el

Υπόμνημα προς την Πρόεδρο του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού κ. Άντζελα Γκερέκου ης υπέβαλε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Βιοτεχνών Αργυροχρυσοχόων Κοσμηματοπωλών Ωρολογοπωλών, με σκοπό την προώθηση του ελληνικού κοσμήματος από τον ΕΟΤ.
Ο Πρόεδρος της ΠΟΒΑΚΩ, κ. Πέτρος Καλπακίδης και ο Γενικός Γραμματέας, κ. Τριαντάφυλλος Παπαθανασίου, οι οποίοι συνυπογράφουν το εν λόγω υπόμνημα, είχαν μία απολύτως εποικοδομητική συνάντηση με την κ. Γκερέκου, στην οποία εξέφρασαν τις ανάγκες της Ομοσπονδίας για επέκταση της παρουσίας του κοσμήματος, αλλά και την ανάγκη υποστήριξης του ΕΟΤ, ώστε το κόσμημα να αναδειχθεί και στον τουρισμό, όχι μόνο ως μέσον κέρδους, αλλά και ως εργαλείο επικοινωνίας της πλούσιας ελληνικής ιστορίας και παράδοσης στους επισκέπτες της χώρας.
Επίσης, συζητήθηκε η δυνατότητα ο ΕΟΤ να συνδράμει την προσπάθεια της ΠΟΒΑΚΩ στη διεθνοποίηση των κλαδικών ετήσιων εκθέσεων Athens International Jewellery Show και Kosmima, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη αντίστοιχα, μέσω επαφών με τις Πρεσβείες χωρών του εξωτερικού.

EOT logo 1

Το υπόμνημα
Αξιότιμη κυρία Πρόεδρε,
Η Ελλάδα είναι μια χώρα που είναι προικισμένη με μια πλούσια παρακαταθήκη, η οποία εξακτινώνεται τόσο σε γεωγραφικό και κλιματολογικό, όσο και σε πολιτιστικό και πολιτισμικό επίπεδο, τα εκάστοτε οποία έχουν και οικονομικές προεκτάσεις. Είναι δεδομένο πως το κλίμα της χώρας, η πολυμορφία της και οι αστείρευτες ομορφιές της, καθιστούν την Ελλάδα πόλο έλξης για τουρίστες, γηγενείς τε και μη, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.
Είναι γεγονός το οποίο διαφαίνεται από την κίνηση της αγοράς κατά τις περιόδους αιχμής της τουριστικής κινητικότητας, πως ο τουρισμός αποδίδει οικονομικά στη χώρα πέραν των κερδών των καταλυμάτων και της εστίασης. Ο χώρος του εμπορίου επίσης σημειώνει αυξανόμενα κέρδη κατά τις περιόδους εκείνες και ο κλάδος της αργυροχρυσοχοΐας βρίσκεται σε μια σημαίνουσα θέση. Αυτό ορίζει την αργυροχρυσοχοΐα ως συναλλαγματοφόρο κλάδο, με προσφορά προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας, που ενισχύει σε σημαντικό βαθμό την εθνική οικονομία.
Πέραν αυτού, είναι άξια λόγου η ιδιαιτερότητα των ελληνικών κοσμημάτων. Έχουμε την τύχη o κλάδος μας να στελεχώνεται με τεχνίτες και δημιουργούς που χαρακτηρίζονται από ανήσυχο πνεύμα, μοναδικότητα στη σύλληψη ιδεών, σε πολλές περιπτώσεις πίστη στην παράδοση και συνέχισή της με το συνδυασμό υλικών, τάσεων και τεχνοτροπιών, που τιμούν την πλούσια ιστορία μας. Περαιτέρω, όσοι ασχολούνται με την παραγωγή αντικειμένων που συνδέονται άρρηκτα με την θρησκευτική σημασία και τη σύνδεση των αντικειμένων με τις θρησκευτικές τελετές, έχουν να επιδείξουν δουλειά που προσδίδει λάμψη και μοντέρνους, ενίοτε τολμηρούς τόνους στα αντικείμενα και ανταποκρίνονται επάξια στις τάσεις των εποχών και στην επιθυμία του σύγχρονου ανθρώπου, που, ωστόσο, συνδέει, πιστός στην παράδοση, τις σημαίνουσες στιγμές της ζωής του με ένα αντικείμενο κοσμήματος από χρυσό.
Στηριζόμενοι στα ως άνωθεν, θεωρούμε πως μια συνεργασία της Πανελλήνιας Ένωσης Βιοτεχνών Αργυροχρυσοχόων Κοσμηματοπωλών Ωρολογοπωλών και του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού θα ήταν θεμιτή και άξια δοκιμής. Το γεγονός ότι υπάρχουν κοσμήματα ως εκθέματα των μουσείων της χώρας επισφραγίζει τη μακραίωνη πορεία της τέχνης μας, καθιστώντας την σημείο αναφοράς στους μουσειακούς χώρους. Συνεπώς, ο ΕΟΤ, μέσα από την διαδικασία προώθησης των εν λόγω χώρων και προβολής της ελληνικής πολιτισμικής κληρονομιάς, θα μπορούσε να προβάλλει και το κόσμημα. Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, τα ελληνικά κοσμήματα συνεχίζουν να εμπνέονται και να διατηρούν χαρακτηριστικά από τις τεχνοτροπίες του αρχαίου και βυζαντινού κόσμου, πράγμα που τα εντάσσει ως αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορικής γνώσης και της επαφής με το παρελθόν του τόπου. Παράλληλα, το σύγχρονο κόσμημα τυγχάνει εκτίμησης από τους καταναλωτές.
Εξάλλου, δημοφιλείς τουριστικοί προορισμοί που επιλέγονται από μερίδα τουριστών που έχουν την ανάλογη οικονομική δυνατότητα, αφήνουν συνάλλαγμα στη χώρα, που σχετίζεται με το ότι αναγνωρίζουν τη μοναδικότητα του ελληνικού κοσμήματος, τη διαχρονική αξία του και την ιστορική του ταυτότητα. Παρότι δεν υπάρχουν εξειδικευμένοι αριθμοί επ’ αυτού, κατόπιν σφυγμομέτρησης που εισπράττουμε από τους κατά τόπους συλλόγους, το ελληνικό κόσμημα βρίσκεται σε υψηλή θέση.
Επιπροσθέτως, στο πλαίσιο της προβολής του ελληνικού κοσμήματος, θεωρούμε πως θα ήταν ιδιαιτέρως αποτελεσματικό να επιδοτηθεί από τον ΕΟΤ καμπάνια και στα περιοδικά που διατίθενται στους επιβάτες των ελληνικών αερογραμμών κατά τη διάρκεια της πτήσης. Με τον τρόπο αυτό μπορούμε να κεντρίσουμε το ενδιαφέρον πιθανών πελατών και να ενισχύσουμε το αγοραστικό κοινό στις επιχειρήσεις που υπάγονται στον δικό μας τομέα. Είναι σημαντικό να προϊδεάζεται ο επισκέπτης στη χώρα για τα τοπικά προϊόντα, καθότι θα έρχεται σε επαφή με ένα αντικείμενο πρωτότυπο, καλαίσθητο και εν συνεχεία, οι επιχειρήσεις αργυροχρυσοχοΐας θα αποκτήσουν ένα ενισχυμένο κοινό, πράγμα πολύ σημαντικό μετά από τις πληγές που άφησε στον εμπορικό κόσμο η πανδημία, με τη σκυτάλη να παίρνει ο τρέχων πόλεμος, που επηρεάζει τις ευρωπαϊκές οικονομίες σε διάφορες πτυχές.
Συνεχίζοντας, σε συμμετοχές μας σε εκθέσεις του εξωτερικού, όπου με ιδιωτική μας πρωτοβουλία έως τώρα δίνεται το χρώμα και η ταυτότητα της χώρας μας, θεωρούμε πως είναι ποιοτικότερο και πιο ορθό, να γίνεται χρήση υπαρκτού υλικού του ΕΟΤ, με την έγκρισή του. Το υλικό αυτό υπάρχει σκέψη να αξιοποιηθεί σε προβολές, banners και γραφικά που θα αξιοποιούνται στο περίπτερο της Ελλάδας και θα αποτυπώνει την ελληνική ταυτότητα και την ιδιαιτερότητα της χώρας. Με τον τρόπο αυτό, διαφημίζεται η Ελλάδα και η πολύ ποιοτική δουλειά που έχει γίνει από τον ΕΟΤ, προβάλλοντας ταυτόχρονα τον κόσμο του κοσμήματος αλλά και τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού.
Ο ΕΟΤ θα μπορούσε, επίσης, να συνδράμει την προσπάθειά μας στη διεθνοποίηση των κλαδικών ετήσιων εκθέσεών μας Athens International Jewellery Show και Kosmima, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη αντίστοιχα, μέσω επαφών με τις Πρεσβείες χωρών του εξωτερικού. Οι κλαδικές εκθέσεις μας είναι μια πραγματική γιορτή του ελληνικού κοσμήματος, με πλήθος συμμετεχόντων και εκθετών, τόσο άμεσων όσο και έμμεσων από Ελλάδα (κατά κύριο λόγο) και εξωτερικό. Οι επαφές που γίνονται κατά τη διάρκεια της έκθεσης, οι νέες συνεργασίες αλλά και ο λαμπερός τόνος της εκδήλωσης χαρακτηρίζονται από την πολυτέλεια, την κομψότητα και την απαράμιλλη γοητεία που ασκεί το ελληνικό κόσμημα στους ανθρώπους του κλάδου. Σκοπός μας είναι να δώσουμε περισσότερη έμφαση σε αυτή μας τη δραστηριότητα και να κάνουμε περισσότερο γνωστό και ηχηρό το όνομα του ελληνικού κοσμήματος, κερδίζοντας τη θέση που άξια του αναλογεί στην παγκόσμια αγορά.
Μία περαιτέρω ενέργεια, την οποία είχε ξεκινήσει διερευνητικά η ΠΟΒΑΚΩ στο παρελθόν, είναι η επικοινωνία με τους τοπικούς εμπορικούς ακολούθους των Πρεσβειών, με στόχο τη διοργάνωση ενημερωτικών ημερίδων και προβολής στις εκάστοτε χώρες που διαθέτει η Ελλάδα πρεσβείες, οι οποίες θα έχουν ως θέμα το ελληνικό κόσμημα. Η ιδέα στην οποία βασίζεται το εν λόγω εγχείρημα είναι να δημιουργηθούν εκδηλώσεις, σε ένα κλίμα εορταστικό και με κάθε επισημότητα, όπου θα βρεθούν οι Έλληνες σχεδιαστές και δημιουργοί και θα προβάλλουν τη δουλειά τους, σε συνδυασμό με έκθεση ιστορικών αντικειμένων του κλάδου μας, συνυφασμένα τόσο με την ιστορική κληρονομιά όσο και με την τεχνοτροπία που διακρίνει το κόσμημα και το αντικείμενο χρυσού της Ελλάδας, ανάμεσα στην πλειοψηφία των στυλ. Ακόμη και για συναισθηματικούς λόγους, μπορεί κανείς να αναγνωρίσει την ελληνική ψυχή, το οξυδερκές πνεύμα και το ασίγαστο πάθος του λαού μας, αποτυπωμένο μέσα στην τέχνη της αργυροχρυσοχοΐας όχι μόνο μέσα στους αιώνες αλλά και στη σύγχρονη εποχή, με τη νέα γενιά να τιμά την παράδοσή μας και να συμβάλλει στις σελίδες της νεότερης καλλιτεχνικής δημιουργίας.
Ακόμη, κρίνεται σκόπιμο, μέσα στις διαφημιστικές καμπάνιες του ΕΟΤ για την προώθηση του τουρισμού στην Ελλάδα, να συμπεριληφθεί το ελληνικό κόσμημα στο οπτικοακουστικό υλικό με πλάνα. Παράλληλα, θα προτείναμε να δημιουργηθεί θεματικό βίντεο για το ελληνικό κόσμημα. Σε συνέχεια, και να δημιουργηθεί αντίστοιχο φυλλάδιο με πληροφοριακό υλικό, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε μια πλήρη και άρτια πληροφόρηση και προβολή του χώρου του κοσμήματος της χώρας μας σε κάθε γωνιά, τόσο στα γεωγραφικά μας όρια, όσο και έξω από αυτά.

KOSMIMA

Το ραντεβού του κλάδου που δεν πρέπει να χάσετε

KOSMIMA

Από 5 έως 7 Νοεμβρίου 2022 η HELEXPO διοργανώνει την 36η KOSMIMA 2022 στη Θεσσαλονίκη (Περίπτερο 6). Η KOSMIMA, σταθερή αξία για τη δραστηριότητα του κλάδου των Αργυροχρυσοχόων στη Βόρεια Ελλάδα, αποτελεί το ετήσιο σημείο συνάντησης των επαγγελματιών σε ένα ποιοτικό περιβάλλον.
Σύμφωνα με τους διοργανωτές, στις 3 ημέρες διοργάνωσης της, η KOSMIMA παρέχει ενημέρωση για τις νέες τάσεις και τον ανταγωνισμό, ενώ είναι ένα αποτελεσματικό διαδραστικό μέσο που σας φέρνει σε επαφή με υπάρχοντες και νέους πελάτες.
Στο μεταξύ, συνεχίζεται το έντονο ενδιαφέρον για συμμετοχή και παρουσία από τους επαγγελματίες του κλάδου για την KOSMIMA, τη Διεθνή Έκθεσης Κοσμήματος, Ωρολογίων, Πολύτιμων Λίθων, Μηχανημάτων.
Η ΠΟΒΑΚΩ με χαρά επικροτεί τη δυναμική συμμετοχή, η οποία αναμένεται να προσφέρει δυνατότητες ανάπτυξης του δικτύου πωλήσεων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Σύμφωνα με τους διοργανωτές, οι εκθέτες έχουν ξεπεράσει των αριθμό των 40 και η έκβαση της έκθεσης αναμένεται να στεφθεί με μεγάλη επιτυχία.
Σύμφωνα με τους διοργανωτές, κατασκευαστές, σχεδιαστές, εισαγωγείς, αντιπρόσωποι και χονδρέμποροι κοσμημάτων, ρολογιών και πολύτιμων λίθων, καθώς και εταιρείες με ασημένια είδη, είδη συσκευασίας και μηχανήματα, θα συναντηθούν στη μοναδική και μακροβιότερη έκθεση του κλάδου στη Βόρεια Ελλάδα.

diagonismos

33ος Διαγωνισμός Φιλοτέχνησης Σχεδίου Κοσμήματος
Στο πλαίσιο της KOSMIMA θα τελεστεί η απονομή του 33ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Φιλοτέχνησης Σχεδίου Κοσμήματος, με θέμα «1922-2022: Η Μικρά Ασία στο Ελληνικό Κόσμημα 100 χρόνια μετά».
Οι διαγωνιζόμενοι αποτύπωσαν στα σχέδιά τους την επιρροή που είχε ο Μικρασιατικός Ελληνισμός πάνω στην τέχνη, τις γραμμές και τις φόρμες, αναφορικά με την δημιουργία του Ελληνικού κοσμήματος.
Τον διαγωνισμό διοργάνωσε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Βιοτεχνών Αργυροχρυσοχόων, Κοσμηματοπωλών, Ωρολογοπωλών (ΠΟΒΑΚΩ), σε συνεργασία με τη ΔΕΘ-Helexpo.

Συνέντευξη του Προέδρου ΣΕΒΕ

κ. Συμεών Διαμαντίδη στην ΠΟΒΑΚΩ

Προσβλέπουμε σε μία στενή συνεργασία με την ΠΟΒΑΚΩ - Όλες οι επιχειρήσεις να γίνουν κοινωνοί του Συλλογικού Σήματος «Macedonia the GReat»

Την τιμή να φιλοξενεί τον πρόεδρο του Συνδέσμου Εξαγωγέων, κ. Συμεών Διαμαντίδη, έχει η ΠΟΒΑΚΩ, κατόπιν πρωτοβουλίας του Προέδρου, κ. Πέτρου Καλπακίδη. Ο κ. Διαμαντίδης προσφέρθηκε να απαντήσει σε μία σειρά ερωτήσεων, οι οποίες άπτονται της Οικονομίας και των εγχειρημάτων του Συνδέσμου, καθώς επίσης και της δυνατότητας συνεργασίας με την ΠΟΒΑΚΩ.

Αφορμή αποτέλεσε, μεταξύ άλλων, η πρωτοβουλία του Συνδέσμου Εξαγωγέων, για τη δημιουργία σήματος - σφραγίδας που συνοδεύει τα ελληνικά μακεδονικά προϊόντα στις διεθνείς αγορές, (προκειμένου να τα διαφοροποιεί από τα προϊόντα της Βόρειας Μακεδονίας,) εν μέσω της εποικοδομητικής συνεργασίας που διατηρεί η κυβέρνηση ευρύτερα με τους επιχειρηματικούς φορείς της Β. Ελλάδος.
Όπως προέκυψε από όσα διατύπωσε ο κ. Διαμαντίδης, ξεκίνησε τη λειτουργία του το Helpdesk του Συλλογικού Σήματος «Macedonia the GReat», το οποίο θα λειτουργεί τουλάχιστον έως τον Μάιο του 2023, στον Υπαίθριο χώρο Α11-Stand 5 της ΔΕΘ.
Σύμφωνα με τον κ. Διαμαντίδη, «πρόκειται για το κέντρο συντονισμού και ελέγχου για τη χρήση του σήματος και το σημείο επαφής και υποδοχής ενδιαφερόμενων μερών για το μακεδονικό σήμα», με τον ίδιο να καλεί «όλες τις επιχειρήσεις της Μακεδονίας να το αποκτήσουν».
Σε ό,τι αφορά το ενδεχόμενο μελλοντικής συνεργασίας του ΣΕΒΕ με την ΠΟΒΑΚΩ, ο κ. Διαμαντίδης τόνισε την πρόθεση του Συνδέσμου Εξαγωγέων να υποστηρίξει τις δυνατότητες των μακεδονικών επιχειρήσεων.
Μάλιστα σημείωσε χαρακτηριστικά, «προσβλέπουμε σε μία στενή συνεργασία με την ΠΟΒΑΚΩ ώστε όλες οι επιχειρήσεις της Ομοσπονδίας να γίνουν κοινωνοί του Συλλογικού Σήματος «Macedonia the GReat».

SEBE

Αναλυτικά η συνέντευξη:

Σύντομος απολογισμός της παρουσίας του ΣΕΒΕ στη φετινή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ποιες εποικοδομητικές επαφές και συμφωνίες προέκυψαν, οι οποίες ενδεχομένως θα υλοποιηθούν σύντομα ή μελλοντικά;
Η φετινή παρουσία μας στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης μάς απέδειξε πως το Μακεδονικό Σήμα αντιμετωπίζεται πολύ θετικά από την επιχειρηματική κοινότητα. Στη διάρκεια της 86ης ΔΕΘ ξεκίνησε τη λειτουργία του το Helpdesk του Συλλογικού Σήματος “Macedonia the GReat” που βρίσκεται στον Υπαίθριο χώρο Α11-Stand 5 της ΔΕΘ (απέναντι από το Περίπτερο 1). Πρόκειται για το κέντρο συντονισμού και ελέγχου για τη χρήση του σήματος και το σημείο επαφής και υποδοχής ενδιαφερόμενων μερών για το μακεδονικό σήμα. Κατά τη διάρκεια της παρουσίας μας στη ΔΕΘ λοιπόν έγιναν κάποιες εξαιρετικά σημαντικές και ουσιαστικές συναντήσεις. Αρχικά, υπογράψαμε δύο μνημόνια συνεργασίας· το πρώτο με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα-HDB με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της εξωστρέφειας και της υποστήριξης των επιχειρήσεων, και το δεύτερο με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας με σκοπό την ανάπτυξη κοινών δράσεων για τη διασύνδεση της ακαδημαϊκής κοινότητας και της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας. Φυσικά, το νέο διαμορφωμένο χώρο ενημέρωσης επισκέφτηκαν μέλη της Κυβέρνησης, ευρωβουλευτές όπως η κα. Μαρία Σπυράκη, η οποία προσκάλεσε την Διοίκηση του ΣΕΒΕ να παρουσιάσει το Μακεδονικό Σήμα στο Ευρωκοινοβούλιο, εκπρόσωποι του διπλωματικού σώματος, φορέων και οργανισμών και επιχειρηματίες, οι οποίοι εξέφρασαν θερμά σχόλια για τη δράση του ΣΕΒΕ.

Πώς εμπνευστήκατε το σήμα-σφραγίδα «Μ» για τα προϊόντα;
Η Συμφωνία των Πρεσπών δεν προέβλεπε το πώς θα πρέπει να ονομάζονται τα προϊόντα από τη Βόρεια Μακεδονία, ήτοι «Βορειομακεδονικά». Δημιουργήθηκε έτσι σύγχυση στις διεθνείς αγορές - η οποία ακόμη υφίσταται - με αποτέλεσμα όταν αναφέρεται η λέξη «μακεδονικό προϊόν» να παραπέμπει στη γείτονα χώρα. Επίσης, οι ελληνικές επιχειρήσεις φοβόντουσαν να ονομάσουν τα νέα τους προϊόντα «Μακεδονικά». Όπως γνωρίζετε, οι Μακεδονικές επιχειρήσεις διαθέτουν εξαιρετικά ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες υψηλού επιπέδου. Σε αρκετές περιπτώσεις όμως αντιμετώπιζαν αθέμιτο ανταγωνισμό. Η περιοχή μας είναι διάσημη για την ιστορία και τον πολιτισμό της, στοιχεία που όμως δεν είχαμε αξιοποιήσει στο παρελθόν. Λαμβάνοντας όλα αυτά υπόψη και μετά από πρωτοβουλία του πρώην Προέδρου του ΣΕΒΕ, Δρ. Γιώργου Κωνσταντόπουλου, ο ΣΕΒΕ δημιούργησε το Συλλογικό Σήμα «Macedonia the GReat», το οποίο καταχωρήθηκε στο Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ε.Ε. στο Αλικάντε και έχουμε λάβει πλέον το επίσημο πιστοποιητικό καταχώρισης (No. 018153874). Μετά από αρκετές προσπάθειες και πολλές κερδισμένες μάχες λοιπόν, είμαστε πλέον στη φάση της υλοποίησης, γι’ αυτό καλούμε όλες τις επιχειρήσεις της Μακεδονίας να το αποκτήσουν.

macedonia the great

Ποιοι είναι οι επόμενοι στόχοι και οι ενημερωτικές δράσεις του ΣΕΒΕ; Υπάρχουν προγραμματισμένες σχετικές εκδηλώσεις για τη σφραγίδα «Μ»;
Αρχικά, θα ήθελα να επισημάνω πως το Helpdesk θα συνεχίσει να λειτουργεί τουλάχιστον έως τον Μάιο του 2023, με ευθύνη του ΣΕΒΕ, με σκοπό τη διά ζώσης αλλά και την εξ αποστάσεως υποστήριξη όλων των ενδιαφερόμενων μερών. Οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να μάθουν περισσότερες λεπτομέρειες για την απόκτηση του σήματος θα μπορούν να επισκέπτονται το περίπτερο και να ενημερώνονται περαιτέρω. Φυσικά, θα ακολουθήσουν πολλές ακόμη προγραμματισμένες ενέργειες, όπως είναι η ανάπτυξη πλατφόρμας εξωστρέφειας, η οποία θα παρέχει ποιοτικό και φιλικό προς το χρήστη περιεχόμενο, αποσκοπώντας και στην μέγιστη προβολή των Μακεδονικών Προϊόντων και των επιχειρήσεων που θα προωθεί, και στην επίτευξη της μέγιστης επισκεψιμότητας στο εγχώριο και διεθνές κοινό καθώς και στην προβολή σε αγορές - στόχους. Στη συνέχεια θα δημιουργήσουμε έναν διαδραστικό χάρτη της Μακεδονικής Γης, στον οποίο θα παρουσιάζονται όλα τα Μακεδονικά Προϊόντα και τα σημεία όπου ο επισκέπτης θα μπορεί να τα εντοπίσει.
Στο αμέσως επόμενο διάστημα θα βγει και η διαφημιστική καμπάνια για το Μακεδονικό Σήμα, η οποία θα περιλαμβάνει καταχωρήσεις στα social media και διαφημίσεις στην τηλεόραση στην Ελλάδα, αλλά και καταχωρήσεις στα social media στο εξωτερικό. Οι χώρες στις οποίες θα στοχεύσουμε θα είναι ο Καναδάς, η Αυστραλία και η Αμερική. Παράλληλα, θα διοργανώσουμε 15 ενημερωτικές εκδηλώσεις στις πρωτεύουσες της γεωγραφικής περιοχής του Μακεδονικού Σήματος με στόχο την κοινή αποτελεσματική του χρήση, την παρουσίαση του σχήματος πιστοποίησης, την εγγραφή-αξιολόγηση και έγκριση συμμετοχής επιχειρήσεων-φορέων. Τέλος, γίνονται προσπάθειες ώστε ο ΣΕΒΕ να μπορεί να συμμετέχει σε εκθέσεις του εξωτερικού - με δωρεάν παραχώρηση του χώρου για τα μέλη του - με σκοπό να γίνεται παρουσίαση του σήματος μέσω των επιχειρήσεων που το έχουν αποκτήσει.

Έχετε σκοπό/διάθεση να επεκτείνετε την εν λόγω ιδέα και σε άλλου τύπου προϊόντα; Αν “ναι”, σε ποια;
Αυτή τη στιγμή το σήμα καλύπτει τη συντριπτική πλειοψηφία των προϊόντων και υπηρεσιών και ο στόχος μας είναι να μπορούν όλες οι επιχειρήσεις να το αποκτήσουν. Φυσικά, αυτό προϋποθέτει να πληρούνται τα απαραίτητα κριτήρια με βασικότερα η επιχείρηση να είναι μέλος του ΣΕΒΕ, να προέρχεται από τη γεωγραφική περιοχή της Μακεδονίας, ήτοι Δυτική Μακεδονία, Κεντρική Μακεδονία και τις Περιφερειακές ενότητες Δράμας και Καβάλας, και ένα σημαντικό κομμάτι της παραγωγής να πραγματοποιείται στις εν λόγω περιοχές. Για παράδειγμα για τα βιομηχανικά-βιοτεχνικά προϊόντα πρέπει άνω του 50% του κόστους παραγωγής να πραγματοποιείται στις τρεις Περιφέρειες της Μακεδονίας.

Πώς θα αξιολογούσατε μια τυχόν συνεργασία του ΣΕΒΕ με την ΠΟΒΑΚΩ και με ποιους τρόπους, ώστε αντίστοιχο λογότυπο να εφαρμοστεί και στο κόσμημα, με σκοπό την ανάδειξή του ως σημαντικό μέρος της μακεδονικής ταυτότητας και πρεσβευτή του ελληνικού πολιτισμού.
Στον ΣΕΒΕ πιστεύουμε πολύ στις συνέργειες, όπως πιστεύουμε και στις δυνατότητες των μακεδονικών επιχειρήσεων. Το γεγονός αυτό μάς καθιστά αυτόματα θετικούς απέναντι σε οποιαδήποτε συνεργασία στοχεύει στη βελτίωση της θέσης του Μακεδονικού Σήματος – αρχικά- και την ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών μακεδονικών επιχειρήσεων – τελικά -. Επομένως, προσβλέπουμε σε μία στενή συνεργασία με την ΠΟΒΑΚΩ ώστε όλες οι επιχειρήσεις της Ομοσπονδίας να γίνουν κοινωνοί του Συλλογικού Σήματος «Macedonia the GReat».

Εκλογές ΓΣΕΒΕΕ

gsebee logotupo

Ολοκληρώθηκαν την Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου οι διαδικασίες στην Τακτική Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση της ΓΣΕΒΕΕ, με την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Παρούσα η ΠΟΒΑΚΩ
Η ΠΟΒΑΚΩ έδωσε το «παρών» με τον πρόεδρο, κ. Πέτρο Καλπακίδη και την Αναπληρώτρια Γενική Γραμματέα, κ. Ελένη Τεζαψίδου, καθώς και τον κύριο Παύλο Ρουσανίδη, οι οποίοι είναι αντιπρόσωποι της ΠΟΒΑΚΩ στην τριτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση.

Αισιόδοξοι οι άνθρωποι της αγοράς με βάση τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και της Eurostat, δήλωσε ο Πέτρος Καλπακίδης
Ο κ. Καλπακίδης επί τη ευκαιρία της Γενικής Συνέλευσης δήλωσε στη Χρυσιδρεία ότι «οι άνθρωποι της αγοράς, παρά το δυσοίωνο προσεχές διάστημα, που αναμένεται εν μέσω οικονομικής κρίσης, βλέπουν φως, διότι μιλούν τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και της Eurostat», ενώ η κ. Τεζαψίδου, από την πλευρά της, σημείωσε την ανάγκη για εμπλουτισμό της εκπαίδευσης, ενίσχυση της ελληνικής παραγωγής και προστασία του εργοδοτικού συνδικαλιστικού κινήματος. Κατόπιν, έσπευσε να ευχαριστήσει όσους την τίμησαν με την ψήφο τους.

gsebee

Απονομή Τιμητικής Διάκρισης στον Νικόλαο Ρουσανίδη
Παράλληλα με τις εργασίες, η ΓΣΕΒΕΕ προχώρησε στην απονομή Τιμητικής Διάκρισης, προς τον πρώην ταμία της ΠΟΒΑΚΩ, κ. Ρουσανίδη Νικόλαο, μετά τη θετική της ανταπόκριση του Διοικητικού της Συμβουλίου, σε σχετική πρόταση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Βιοτεχνών Αργυροχρυσοχόων Κοσμηματοπωλών Ωρολογοπωλών (ΠΟΒΑΚΩ).
Ο κ. Ρουσανίδης διακρίθηκε για την ουσιαστική προσφορά του στην ανάδειξη των θέσεων και προτάσεων των Ε.Β.Ε της χώρας και στην εδραίωση και πορεία της ΓΣΕΒΕΕ. Επίσης, ο κύριος Βασίλειος Ιωάννου, πρώην πρόεδρος της ΠΟΒΑΚΩ και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΓΣΕΒΕΕ έλαβε τιμητική πλακέτα για την προσφορά του στο συνδικαλιστικό κίνημα.

tezapsidou

Εκλογή για την Ελένη Τεζαψίδου
Η τοποθέτηση αντιπροσώπου Ελένης Τεζαψίδου στην 52η Γενική Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση της ΓΣΕΒΕΕ
Ονομάζομαι Ελένη Τεζαψίδου και εκπροσωπώ τον κλάδο της Ελληνικής Αργυροχρυσοχοΐας. Διετέλεσα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου στην προηγούμενη θητεία και είχα την τύχη να είμαι υπεύθυνη Παραρτήματος ΚΕΚ-ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ Κεντρικής Μακεδονίας, όπου υλοποιήθηκαν τα πρώτα αυτοχρηματοδοτούμενα εκπαιδευτικά προγράμματα εργοδοτών εν μέσω πανδημίας.
Τρία είναι τα ζητήματα που επέλεξα να αναφέρω στην Εκλογοαπολογιστική μας συνέλευση.

aponomi

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ το πρώτο. Είναι επιτακτική η ανάγκη ενίσχυσης και αναδιοργάνωσης των Σχολών των τεχνιτών της χώρας κυρίες και κύριοι. Χωρίς σχολές δεν θα υπάρχει το απαραίτητο ανθρώπινο δυναμικό.

ΕΝΙΣΧΥΣΗ της ελληνικής παραγωγής, το δεύτερο. Η Ελλάδα και παράγει και μπορεί να εξάγει. Οφείλει το κράτος να βρει τον τρόπο οικονομικής & λειτουργικής ενίσχυσης των Ελλήνων Εμποροβιοτεχνών.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ του εργοδοτικού συνδικαλιστικού κινήματος το τρίτο. Στα χρόνια πρωτοφανών και διαδοχικών κρίσεων, η συλλογική δράση σε πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια όργανα είναι ο μόνος τρόπος. Οφείλουμε όλοι μας να δράσουμε αποτελεσματικά αλλά και να φροντίσουμε να προσελκύσουμε και άλλους να ασχοληθούν με τα Κοινά και τον συνδικαλισμό.
«Τύχη είναι όταν η εξαιρετική σκληρή προετοιμασία συναντά τη ευκαιρία», είπε ο Αριστοτέλης στο Μέγα Αλέξανδρο.
Έχοντας την πρόθεση να εργαστώ σκληρά, θέτω την υποψηφιότητά μου με το ψηφοδέλτιο του σκληρά εργαζόμενου Προέδρου της ΓΣΕΒΕΕ κ.Γιώργου Καββαθά και ζητώ την εμπιστοσύνη σας για την επόμενη θητεία.
Μάλιστα, η κ. Τεζαψίδου, μετά το πέρας των εργασιών, έσπευσε να ευχαριστήσει τόσο τους επαγγελματίες του κλάδου, όσο και εκείνους που την τίμησαν με την ψήφο τους. Στο μήνυμά της αναφέρει:«Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους που με εμπιστεύτηκαν να εκπροσωπήσω τον κλάδο της ελληνικής αργυροχρυσοχοΐας στη Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας.
Ευχαριστώ τον επικεφαλής κ. Γιώργο Καββαθά για την τιμή να με συμπεριλάβει και πάλι στο ψηφοδέλτιο που πλειοψήφισε στις εκλογές της 25ης Σεπτεμβρίου 2022. Ευχαριστώ όλους που με εμπιστεύτηκαν με την ψήφο τους.
Καλή θητεία σε όλους τους εκλεγμένους συναδέλφους επαγγελματοβιοτέχνες της χώρας. Μαζί μπορούμε πολλά.»

Μουσείο Κοσμήματος Ηλία Λαλαούνη

SATELITE 2022

FORM BROCHURE 1

ΞΕΝΑΓΗΣΕΙΣ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΞΟΡΜΗΣΕΙΣ – ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΟ ΜΚΗΛ

SATELITE 1

Κάθε Σάββατο από 17 Σεπτεμβρίου έως 17 Δεκεμβρίου, 12.00
Ξενάγηση στην περιοδική έκθεση «Μορφή & Λειτουργία 200+200» από τους επιμελητές του Μουσείου.
Τιμή εισόδου & ξενάγησης: 10 €

Μικρές Ιστορίες από Πολύτιμες Συλλογές

SATELITE 2

Στο πλαίσιο της περιοδικής έκθεσης «Μορφή & Λειτουργία 200+200» ειδικοί ιστορικοί και συλλέκτες παίρνουν το βήμα και μας αποκαλύπτουν μικρές ιστορίες από τις ελληνικές συλλογές που φιλοξενούνται στην περιοδική έκθεση.
Τιμή εισόδου & ξενάγησης: 20 €
Κυριακή 9 Οκτωβρίου 2022, 11.00 – 13.00
Κατερίνα Κορρέ - Ζωγράφου
Καθηγήτρια Λαογραφίας Πανεπιστημίου Αθηνών / Συλλέκτρια
Κυριακή 23 Οκτωβρίου 2022, 11.00 – 13.00
Καθηγητής Μιχαήλ Σκούλλος DSc, PhD
Δ/ντής της Έδρας και Δικτύου UNESCO στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, για την Διαχείριση & Εκπαίδευση Αειφόρου Ανάπτυξης στην Μεσόγειο / Συλλέκτης
Κυριακή 6 Νοεμβρίου 2022, 11.00 – 13.00
Μαρία Ευθυμίου
Καθηγήτρια Ιστορίας Πανεπιστημίου Αθηνών
Κυριακή 27 Νοεμβρίου 2022, 11.00 - 13.00
Ιωάννης Μόνος
Ωρολογοποιός / Aναστηλωτής Iστορικής Ωρολογοποιίας

Πολιτιστικές Εξορμήσεις

Σάββατο 15 Οκτωβρίου 2022, 12.00
Ιδιωτική ξενάγηση

SATELITE 3

Εθνολογικό & Λαογραφικό Μουσείο Χρισσού – Συλλογή Ηλία Ε. Δαραδήμου
Ένα ταξίδι στην Ελληνική ιστορία από την προεπαναστατική περίοδο έως τις αρχές του 20ου αιώνα. Η ξενάγηση θα γίνει από τον δωρητή & συλλέκτη του Μουσείου, κύριο Ηλία Δαραδήμο
Τόπος Συνάντησης: Είσοδος Εθνολογικού & Λαογραφικού Μουσείου Χρισσού
Κόστος συμμετοχής: 3 €
Τηλεφωνικές κρατήσεις: Ηλίας Δαραδήμος, 6946681060
Σάββατο 5 Νοεμβρίου 2022, 12.00

Ιδιωτική ξενάγηση

SATELITE 4

Συλλογή Σαρόγλου, Πολεμικό Μουσείο Αθηνών
Η Συλλογή Σαρόγλου περιλαμβάνει όπλα διαφόρων ιστορικών περιόδων και πολιτισμών, πολλά από τα οποία είναι μοναδικές εφευρέσεις ή αποτελούν σπάνια δείγματα υψηλής τέχνης. Η ξενάγηση θα γίνει από τον Λοχαγό Νικόλαο Ρούσσο.
Τόπος Συνάντησης: Είσοδος του Πολεμικού Μουσείου Αθηνών (Βασ. Σοφίας & Ριζάρη 2, 10675 Αθήνα)
Κόστος συμμετοχής: 5 €
Τηλεφωνικές κρατήσεις: Παναγιώτης Μήτσης, 210 9239709

Εργαστήρια Παραδοσιακών Τεχνικών

Σάββατο 12 Νοεμβρίου, Ώρες: 10.00 – 14.00
Εισαγωγή στην Συρματερή τεχνική (filigree)

SATELITE 5

Εισηγητής: Γιάννης Τσαλαπάτης
Η συρματερή τεχνική βρίσκει τις ρίζες στην αρχαιότητα και είναι μια από τις πλέον απαιτητικές τεχνικές της κοσμηματοποιίας. Στο εργαστήριο θα μάθουμε την ιστορία της συρματερής τεχνικής, την σχεδίαση, αλλά και τις δυνατότητες εφαρμογής της, δημιουργώντας τα δικά μας κοσμήματα.
Κόστος συμμετοχής: 40€ (συν τα υλικά του σεμιναρίου)
Σάββατο 26 Νοεμβρίου, Ώρες: 10.00 – 14.00

Εισαγωγή στην Μεταλλοπλαστική (Repoussé, φουσκωτή)

SATELITE 6

Εισηγητής: Γιάννης Τσαλαπάτης
Πρόκειται για μια από τις αρχαιότερες τεχνικές κοσμηματοποιίας που χρησιμοποιήθηκε από πληθώρα πολιτισμών. Με την χρήση της συγκεκριμένης τεχνικής, δίνεται η δυνατότητα να αποδώσουμε, με απλά μέσα, εκπληκτικά τρισδιάστατα αποτελέσματα, αλλά με εξαιρετική αισθητική αρτιότητα. Στο σεμινάριο θα γνωρίσουμε την ιστορία της τεχνικής, την μεθοδολογία, τα εργαλεία και τους τρόπους εφαρμογής της.
Κόστος συμμετοχής: 40€ (συν τα υλικά του σεμιναρίου)
Σάββατο 4 Φεβρουαρίου, Ώρες: 10.00 – 14.00

Χύτευση σε σουπιοκόκαλο

SATELITE 7

Εισηγητής: Γιάννης Τσαλαπάτης
Το κόκαλο της σουπιάς, ως ασβεστολιθικό υλικό, αποτελεί ένα εξαιρετικό καλούπι για χύτευση και ήταν σε χρήση στα εργαστήρια των παλιών μαστόρων, από την αρχαιότητα έως το πολύ πρόσφατο παρελθόν, λόγω των εξαιρετικών ιδιοτήτων του. Στο σεμινάριο, θα δημιουργήσουμε ένα κόσμημα, είτε αντιγράφοντας ένα αντικείμενο είτε εκ νέου, σκαλίζοντας απευθείας μια κοιλότητα στο εσωτερικό του σουπιοκόκαλου. Έπειτα, θα χυτεύσουμε σε αυτή την κοιλότητα λιωμένο μέταλλο και θα τελειώσουμε την επεξεργασία του κοσμήματός μας με το φινίρισμά του.
Δεν απαιτείται προηγούμενη εμπειρία στην κατασκευή κοσμημάτων.
Κόστος συμμετοχής: 40€ (συν τα υλικά του σεμιναρίου)
Σάββατο 18 Φεβρουαρίου, Ώρες: 10.00 – 14.00

Φτιάξε σκουλαρίκια για τη φορεσιά σου

SATELITE 8

Εισηγητής: Γιάννης Τσαλαπάτης
Στο σεμινάριο θα κατασκευάσουμε αντίγραφα παραδοσιακών κοσμημάτων από διάφορες περιοχές της Ελλάδας, ώστε να μπορούμε να συνοδεύσουμε τις φορεσιές μας με αυτά, στις χορευτικές μας παρουσιάσεις, αλλά και όχι μόνο!
Θα κάνουμε μια εισαγωγή στη σφυρηλάτηση, την εμπίεστη τεχνική, στη κοπή και διάτρηση, καθώς και στις κολλήσεις, τεχνικές που θα χρησιμοποιήσουμε για να κατασκευάσουμε το κόσμημά μας, με πολύ απλά μέσα, παρόμοια με αυτά που χρησιμοποιούσε και ένας παραδοσιακός τεχνίτης. Δεν απαιτείται προηγούμενη εμπειρία στην κατασκευή κοσμημάτων.
Κόστος συμμετοχής: 40€ (συν τα υλικά του σεμιναρίου)

ART FAIR 2022, 3 & 4 Δεκεμβρίου 2022, 10.00 - 18.00

SATELITE 9

Κάθε χρόνο, λίγο πριν τα Χριστούγεννα, το ΜΚΗΛ γεμίζει με νέες δημιουργίες και πρωτότυπες ιδέες. Το “Art Fair” του Μουσείου Κοσμήματος αποτελεί μια έκθεση-θεσμό, που πραγματοποιείται σε ετήσια βάση και αποσκοπεί στην προβολή και προώθηση καλλιτεχνών ενθαρρύνοντας με αυτό τον τρόπο την εικαστική και καλλιτεχνική δημιουργία, ενώ ταυτόχρονα, υπάρχει η δυνατότητα πώλησης.
Καλλιτέχνες και νέοι δημιουργοί έχουν την δυνατότητα να προβάλλουν το έργο τους στο κοινό του ΜΚΗΛ. Με την συμμετοχή τους, οι καλλιτέχνες κατοχυρώνουν την έκθεση των προϊόντων τους σε έναν χώρο ειδικά σχεδιασμένο και συνυφασμένο στην συλλογική μνήμη με την ανάδειξη των διακοσμητικών τεχνών και της τέχνης του κοσμήματος.
Το ΜΚΗΛ, ως πυρήνας πολιτισμού, διοργανώνει, παράλληλα, ολιγομελείς ξεναγήσεις, φέρνοντας μικρούς και μεγάλους στους εκθεσιακούς μας χώρους, προτρέποντας όλους να ψυχαγωγηθούν και να πραγματοποιήσουν τις χριστουγεννιάτικες αγορές τους, σε ένα ανάλαφρο και εορταστικό κλίμα.
Για δηλώσεις συμμετοχής στο Art Fair 2022 παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικά στο +30 210 92 21 044 είτε ηλεκτρονικά στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..
Η Είσοδος στο κοινό θα είναι ελεύθερη όλο το διήμερο για περιήγηση και ξενάγηση στους εκθεσιακούς χώρους του Μουσείου.

Πληροφορίες Κρατήσεων / Όροι και Προϋποθέσεις
Οι κρατήσεις γίνονται τηλεφωνικά στο 210 - 210 9239709 και επιβεβαιώνονται μόνο με την άμεση πληρωμή του προγράμματος μέσω πιστωτικής κάρτας ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.
Σε κάθε περίπτωση μετά την καταβολή του αντίτιμου του σεμιναρίου/ξενάγησης, τα χρήματα δεν επιστρέφονται και δεν μετατίθενται για άλλο πρόγραμμα.
Λόγω του περιορισμένου αριθμού θέσεων, σας προτρέπουμε για την έγκαιρη κράτηση σας.

Επικοινωνία, Πληροφορίες & Κράτηση Θέσεων
Ελένη Μάστορα, Βύρωνας Βαφειάδης, Παναγιώτης Μήτσης
Τηλ : 210-9239709
Email:
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Ιστοσελίδα:
www.lalaounis-jewelrymuseum.gr

Ώρες Λειτουργίας Μουσείου
Τρίτη - Κυριακή 9.00 π.μ.– 3.00 μ.μ

Δυσαρέσκεια της ΠΟΒΑΚΩ

Για την παραμονή του φόρου πολυτελείας στο κόσμημα

1 povako

Τη δυσαρέσκειά τους εκφράζουν οι επαγγελματίες του κλάδου της Αργυροχρυσοχοΐας, οι οποίοι διαπιστώνουν ότι ο φόρος πολυτελείας στο κόσμημα παραμένει και μάλιστα υψηλός.
Υπενθυμίζεται ότι προηγήθηκε η πρόσφατη «απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών να καταθέσει προς ψήφιση διάταξη που προβλέπει την κατάργηση του Φόρου Πολυτελείας 10% στα γουνοποιητικά προϊόντα, στα αγαθά που αποτελούν τις πρώτες ύλες για την παραγωγή έτοιμων προϊόντων γούνας, καθώς και στα προϊόντα αργυροχοΐας».
Στην πράξη, ωστόσο, τα παραπάνω φαίνεται πως δεν επαληθεύονται σε ό,τι αφορά τα κοσμήματα και τα ρολόγια. Οι επαγγελματίες, μάλιστα, προς λύπη τους, συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν αυτή τη συνθήκη, σηκώνοντας το βάρος του κόστους και κάνοντας λόγο για «δύο μέτρα και δύο σταθμά».
Η ΠΟΒΑΚΩ αποφάσισε να κινηθεί δυναμικά, προχωρώντας σε σημαντικές ενέργειες, με σκοπό την αφύπνιση και κινητοποίηση των αρμοδίων. Για τον σκοπό αυτό, σε συνέχεια σχετικού υπομνήματος που κατετέθη παλαιότερα προς τον Υφυπουργό Οικονομικών, Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας κο Απόστολο Βεσυρόπουλο, η Ομοσπονδία απέστειλε, σχετικά με το φόρο πολυτελείας, εκ νέου επιστολή προς τον Υφυπουργό Οικονομικών κύριο Απόστολο Βεσυρόπουλο και παράλληλα επεσήμανε το πρόβλημα και στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, κύριο Θεόδωρο Σκυλακάκη.

2 povako

Πιο αναλυτικά:
Στην επιστολή της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Βιοτεχνών Αργυροχρυσοχόων Κοσμηματοπωλών Ωρολογοπωλών προς τον Υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο Βεσυρόπουλο, τονίζεται ότι «ο τρόπος εφαρμογής του φόρου πολυτελείας είναι ιδιαίτερα επιβαρυντικός για τον Έλληνα παραγωγό, ο οποίος καλείται να τον αποδώσει, υπολογισμένο σε πολύ υψηλότερη αξία (χονδρικής ή λιανικής διάθεσης) από τον αντίστοιχο εισαγωγέα, ο οποίος αποδίδει φόρο υπολογισμένο στην τιμή κόστους κτήσης».
Παράλληλα, επισημαίνεται ότι «Σε μια περίοδο που η χώρα προσπαθεί να επανεκκινήσει την οικονομία, μετά από την κρίση που προκάλεσε ο κορωνοϊός, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στον τουρισμό, που αποτελεί ένα από τα πλέον δυνατά χαρτιά της Ελλάδας, ζητούμε για μια ακόμη φορά την κατάργηση του συγκεκριμένου αντιαναπτυξιακού φόρου, προκειμένου το ελληνικό κόσμημα να γίνει περισσότερο ελκυστικό στους εν δυνάμει τουρίστες και όχι μόνον. Μια τέτοια κίνηση θα ήταν η αποδοτικότερη λύση για τον κλάδο μας που συνεισφέρει στα έσοδα της ελληνικής οικονομίας και προάγει τον πολιτισμό της χώρας».
Στις επιστολές προς τους κυρίους Βεσυρόπουλο και Σκυλακάκη, υπογραμμίζεται η ανάγκη να συμπεριληφθεί η αργυροχρυσοχοΐα στο σχετικό νομοσχέδιο που έχει κατατεθεί, όπου πρόκειται να καταργηθεί ο φόρος πολυτελείας στα προϊόντα της γουνοποιίας.
«Το αγκάθι του φόρου πολυτελείας στο κόσμημα, ωστόσο, στερεί την ανταγωνιστικότητά του έναντι των αγορών γειτονικών χωρών, στις οποίες και δεν υφίσταται ο εν λόγω φόρος, υποβιβάζει την αξία του ως μέρος της πολιτισμικής κληρονομιάς της Ελλάδας και αποτρέπει και ξένους αγοραστές από την επιλογή του, καθώς είναι γνωστό ότι επιβαρύνονται τα κοσμήματα εγχώριας παραγωγής συνολικά με φόρο 36,4%, με συνέπεια να προτιμώνται τα ξένα προϊόντα», σημειώνει η ΠΟΒΑΚΩ στις δύο συνημμένες επιστολές, προς το αρμόδιο υπουργείο.

33ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός

Φιλοτέχνησης Σχεδίου Κοσμήματος

3 povako

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Βιοτεχνών Αργυροχρυσοχόων Κοσμηματοπωλών Ωρολογοπωλών (ΠΟΒΑΚΩ), προκηρύσσει τον 33ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Φιλοτέχνησης Σχεδίου Κοσμήματος, με τίτλο:

«1922-2022: Η Μικρά Ασία στο Ελληνικό Κόσμημα 100 χρόνια μετά»

Ο διαγωνισμός, που διοργανώνει η ΠΟΒΑΚΩ σε συνεργασία με την ΔΕΘ HELEXPO, στοχεύει στην ανάπτυξη και ανάδειξη του ελληνικού κοσμήματος.

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν:
– Μαθητές σχολών αργυροχρυσοχοΐας ή / και ομάδες μαθητών, έως διμελείς
– Σπουδαστές σχολών σχεδιασμού ή / και ομάδες σχεδιαστών, έως διμελείς
– Επαγγελματίες σχεδιαστές κατασκευαστές, σχεδιαστικές ομάδες ή εταιρίες κ.λπ., που ασχολούνται ερασιτεχνικά ή επαγγελματικά με το σχέδιο και μπορούν να συμμετέχουν μεμονωμένα ή σαν μέλη ομάδας.

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεως συμμετοχής ορίζεται η 21η Σεπτεμβρίου, ημέρα Τετάρτη, έτους 2022 και ώρα 15:00.

Στην οργανωτική επιτροπή του διαγωνισμού, μετέχουν:
– Πανελλήνια Ομοσπονδία Βιοτεχνών Αργυροχρυσοχόων Κοσμηματοπωλών Ωρολογοπωλών (ΠΟΒΑΚΩ)
– Συντεχνία Χρυσοχόων – Αργυροχρυσοχόων Θεσσαλονίκης (ΣΧΑΘ)
– Σύλλογος Κοσμηματοπωλών – Ωρολογοπωλών Θεσσαλονίκης (ΣΚΩΘ)
– Σύλλογος Αργυροχρυσοχόων Αθηνών (ΣΑΑ)
– ΔΕΘ-HELEXPO

Σημειώνεται πως οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, είναι αναρτημένα σε πίνακα ανακοινώσεων στα γραφεία της ΠΟΒΑΚΩ & της ΔΕΘ – HELEXPO και στην επίσημη ιστοσελίδα τους (www.povako.gr & www.helexpo.gr) καθ’ όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού.