Image
Image
Image
Image

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ

Στο σχεδιασμό του καταστήματος λόγω COVID-19 από τον Jesse Balaity

Ο σχεδιαστής καταστημάτων Jesse Balaity εξηγεί πώς οι λιανοπωλητές μπορούν να σχεδιά-σουν ένα πιο υγιέστερο μέλλον.

1.interiorfinal2

Έχουμε την ευκαιρία να ακολουθήσουμε μόνιμες στρατηγικές σχεδιασμού που ανταποκρίνο-νται στον COVID-19 και προβλέπουν μελλοντικές απειλές για τη δημόσια υγεία. Θα περά-σουμε από παρεμβατικές συσκευές σε ολοκληρωμένες στρατηγικές και πρακτικές. Κατατάσ-σω αυτές τις στρατηγικές ως άμεσες για ό,τι ο καταναλωτής μπορεί να δει, να αγγίξει, να μυ-ρίσει ή να ακούσει. και έμμεσες για τεχνολογίες που λειτουργούν στο παρασκήνιο.

2.shutterstock 1637840734

Άμεσες

Όταν σχεδιάζω ένα κατάστημα πλέον, καθορίζω τα πάντα χωρίς την επαφή, όπως το υλικό για την πόρτα, τα αξεσουάρ μπάνιου, τα χειριστήρια φωτισμού και τα υλικά των σημείων πώλησης τουλάχιστον. Κανένα από αυτά τα στοιχεία δεν είναι δύσκολο να αλλαχθεί. Οτιδή-ποτε έχει άγγιγμα πρέπει να εξεταστεί ξανά και να αναθεωρηθεί. Αυτό μπορεί να σημαίνει τη χρήση ταπετσαρίας μιας χρήσης καθαρού βαθμού και στερεών επιφανειών σε σημεία ε-παφής του πελάτη. Εξαλείψτε ή ελαχιστοποιήστε τα χαλιά, και τα βαριά υφάσματα όπως βελούδο και τσόχα. Αντικαταστήστε τα με διαφορετικά υλικά που εξακολουθούν να φαίνο-νται πολυτελή.
Για τη διάταξη του καταστήματος, συνεχίζω με στρατηγικές αλληλεπίδρασης με τους πελάτες για την προστασία τους από τον COVID. Από τους ιδιωτικούς και τους ημι-ιδιωτικούς χώρους συναντήσεων, οι πελάτες μπορούν να φύγουν με ασφάλεια από τον πολυσύχναστο χώρο των πωλήσεων, ενώ το προσωπικό πρέπει να ικανοποιεί τις ανάγκες τους. Προτείνω επίσης στα καταστήματα να καταργήσουν τις χαμηλές βιτρίνες για να παρέχουν περισσότερο ανοιχτό χώρο. Υπάρχει μια σωστή ισορροπία μεταξύ των χαμένων πωλήσεων από συγκεκριμένες κα-τηγορίες και της αυξημένης διατήρησης των πελατών που διαφορετικά δεν θα αισθανόταν ασφαλείς και δεν πρόκειται να εισέρχονταν σε ένα πολυσύχναστο κατάστημα.
Δεν προτείνω να καταργήσετε το χώρο αναμονής και άλλα δημιουργικά κοινωνικά περιβάλ-λοντα που είναι τόσο σημαντικά για την εμπειρία των πελατών. Ένας πελάτης θέλει ακόμα ένα άνετο μέρος για να καθίσει και να πιει ένα ποτήρι κρασί. Δημιουργήστε χώρο καθισμά-των, αλλά εξαλείψτε τις ανέσεις αυτοεξυπηρέτησης.

3.Virus Outbreak Spain 63012.jpg 14cc1 t1170

Έμμεσες

Συντονίζομαι με μηχανικούς και ηλεκτρολόγους μηχανικούς για σημαντικές τεχνολογικές λύ-σεις. Αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν υψηλής έντασης επεξεργασία UV και συστήματα δι-πολικού ιονισμού στον αγωγό, διήθηση αέρα επιστροφής MERV-13 και αυξημένους ρυθμούς κυκλοφορίας αέρα. Θεωρώ ότι αυτές οι επιλογές προσθέτουν λιγότερο από 15 τοις εκατό στο κόστος των νέων συστημάτων HVAC και ότι πολλά συστήματα ενδέχεται να μετασκευα-στούν.
Ελπίζω ότι οι στρατηγικές σχεδιασμού που σχετίζονται με την υγεία θα ακολουθήσουν την πορεία του περιβαλλοντικού σχεδιασμού. Αυτό που κάποτε ήταν καινοτόμο ή άβολο - όπως φορτιστές ηλεκτρικών αυτοκινήτων ή βρύσες με αισθητήρα - είναι τώρα αβλαβές. Οι μεγά-λες πλαστικές ασπίδες θα πέσουν και θα προσεγγίσουμε τις πιο λεπτές συσκευές και στρατη-γικές τον επόμενο χρόνο.

4.01ccfd1e3c382902df9d73dfda6d2121