Image
Image
Image
Image
Image

Η DE BEERS GROUP ΚΕΡΔΙΖΕΙ ΤΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΜΑΧΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ

Ο εργαστηριακός βραχίονας διαμαντιών του ομίλου De Beers, Element Six, κέρδισε την υπόθεση παράβασης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας κατά της IIa Technologies στη Σιγκαπούρη

4 xlarge trans

Η IIa Technologies διαπιστώθηκε από το High Court της Σιγκαπούρης ότι παραβίασε ένα δίπλωμα ευρεσιτεχνίας Element Six για ιδιόκτητα προϊόντα συνθετικών διαμαντιών και τη μέθοδο παρασκευής τους (Σιγκαπούρη δίπλωμα ευρεσιτεχνίας με αριθμό 115872).
Το εν λόγω δίπλωμα ευρεσιτεχνίας αφορά στην παραγωγή υλικού, το οποίο είναι επιθυμητό τόσο για χρήση σε εργαστηριακά αναπτυσσόμενα κοσμήματα με διαμάντια, όσο και σε οπτικές εφαρμογές όπως φασματοσκοπία υπερύθρου και οπτικά συστήματα λέιζερ υψηλής ισχύος.
Ένα δευτερεύον δίπλωμα ευρεσιτεχνίας Element Six σχετικά με τη θεραπεία του συνθετικού διαμαντιού CVD (αριθμός δίπλωμα ευρεσιτεχνίας της Σιγκαπούρης 110508) δεν βρέθηκε να ισχύει στη Σιγκαπούρη και το Element Six εξετάζει τις νομικές του επιλογές όσον αφορά αυτήν την απόφαση.

5 E6 CVD

Η Element Six έχει επενδύσει εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια για περισσότερα από 60 χρόνια για να γίνει ο κορυφαίος παραγωγός συνθετικού υλικού διαμαντιών, αναπτύσσοντας νέο υλικό για να αντιμετωπίσει μερικές από τις πιο δύσκολες προκλήσεις της επιστήμης και της βιομηχανίας.
Οποιαδήποτε χρήση των ευρεσιτεχνιών Element Six, χωρίς τη συγκατάθεσή της, επηρεάζει αρνητικά την ικανότητά της να αποκομίσει πλήρη απόδοση από την επένδυσή της και υπονομεύει την ικανότητά της να διεξάγει περαιτέρω σημαντική έρευνα και ανάπτυξη.
Ο διευθύνων σύμβουλος της Element Six, Walter Hühn, παρατηρεί: “Αυτή η απόφαση επιβεβαιώνει την ισχύ του διπλώματός μας για την παραγωγή συνθετικών διαμαντιών CVD και διατηρούμε παρόμοιες ευρεσιτεχνίες σε πολλές δικαιοδοσίες. Θα συνεχίσουμε να είμαστε σε επαγρύπνηση για οποιαδήποτε άλλη πιθανή προσβολή των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας σε ολόκληρο τον κόσμο και θα υπερασπιστούμε με σθένος τα δικαιώματά μας - όπως και κάθε εταιρεία - επειδή η προστασία της ικανότητάς μας να αποκομίσουμε πλήρη απόδοση στις επενδύσεις μας στην R&D είναι ζωτικής σημασίας για το μελλον μας”.

6 Selection of Lightbox Jewelry

Η Element Six παράγει συνθετικά διαμάντια για το εμπορικό σήμα της De Beers, το Lightbox Jewellery και για μια σειρά βιομηχανικών και τεχνολογικών εφαρμογών, όπως η γεώτρηση και η εξόρυξη, ο τομέας της αυτοκινητοβιομηχανίας και της αεροδιαστημικής, οπτικά συστήματα, ηλεκτρονικά είδη ευρείας κατανάλωσης και εφαρμογές επόμενης γενιάς ως κβαντικοί ενεργοποιημένοι αισθητήρες.